obyčajná veriaca žena
Zachoval si svoju tvár. A to sa mu započíta.