Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks1.4K

Až keď odíde prvé(následne príde antikrist) ,bude platiť druhé..!

Táto sviatosť tu bude až do konca sveta, ale len v rukách odvážnych kňazov,ktorí zachovajú obrad a nepodľahnú tlaku zmeny.