Clicks156

V Kežmarku pripravili dôstojné miesto pre požehnané oleje

V Kežmarku pri slávnostnej nedeľnej svätej omši o 10:00 uložili do starobylého pastofória tamojšej Baziliky minor svätého Kríža požehnané oleje – krizmu, olej katechumenov a olej chorých. Kežmarská farnosť ich dostala ako dar, keďže boli požehnané pápežom Františkom počas svätej omše „svätenia olejov“ dňa 1. apríla 2021 v Pápežskej Bazilike sv. Petra v Ríme. Sprostredkoval ich Mons. Ján Dubina, ktorý je pápežským ceremoniárom. Pre tento účel farnosť zakúpila aj nové nádoby a pripravila priestor pastofória, ktoré v stredoveku slúžilo na uloženie Sviatosti Oltárnej.

„Využili sme túto príležitosť a celý týždeň prebiehali pri svätých omšiach katechézy o význame požehnaných olejov. Začali sme biblickým pohľadom, potom sme hovorili dôležitosti svätej omše svätenia olejov na Zelený štvrtok a napokon sme priblížili význam každého z troch olejov,“ objasnil pastoračný program František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku.

Krizma, v pôvodnom gréckom originále χρῖμα, vo význame pomazanie, pomazaný sa v pravosláví označuje pojmom myro. Krizma je svätený olej, ktorý používa rímskokatolícka, gréckokatolícka a pravoslávna cirkev a takisto aj anglikáni a niektoré ďalšie protestantské cirkvi. V katolíckom náboženskom kulte ide o zmes olivového oleja a balzamu, môžu byť aj iné prímesi. V rímskokatolíckej Cirkvi sa používa krizma pri krste (čelo), birmovke (čelo), kňazskom svätení (ruky), biskupskom svätení (hlava). Krizma sa takisto používa pri svätení krstnej vody, svätení kostolov, oltárov, omšových kalichov a zvonov. Proces svätenia krizmy sa uskutočňuje počas dopoludňajšej liturgie na Zelený štvrtok (Missa chrismatis).
obyčajná veriaca žena
Nič, čo urobil Falošný pápež, nie je posvätené Duchom Svätým!
Skôr je to prekliate. Preč od takých vecí!