obyčajná veriaca žena
Nič, čo urobil Falošný pápež, nie je posvätené Duchom Svätým!
Skôr je to prekliate. Preč od takých vecí!