csk.news
52.1K

Vianočná adresa: František vyháňa svoj vlastný tieň

Vo svojom vianočnom pozdrave Rímskej kúrii z 22. decembra nostalgický František ocenil zastaraný Druhý vatikánsky koncil ako "veľkú príležitosť na obrátenie [= sekularizáciu] pre celú Cirkev" a pokus urobiť evanjelium "aktuálnym, živým, účinným v tomto historickom okamihu [60. rokov 20. storočia]".

Prítomný bol aj zneuznaný kardinál Angelo Becciu (video nižšie). František predstieral, že "súčasná reflexia o synodalite Cirkvi [= rímsky centralizmus] vychádza z presvedčenia, že cesta chápania Kristovho posolstva je nekonečná a neustále nás vyzýva". Synodalita je však stará heréza.

Brojil proti tým, ktorí sa pridŕžajú "fixácie", teda "omylu, že sa pokúšajú vykryštalizovať Ježišovo posolstvo do formy [= 60. rokov], ktorá je vždy platná". Ten istý František, ktorý trvá na tom, že Novus Ordo je jediná forma, teraz tvrdí, že "forma sa musí dať vždy zmeniť".

Podľa neho pravá heréza nespočíva len v hlásaní iného evanjelia, "ale aj v tom, že sa prestane prekladať do súčasných jazykov a foriem". Socializmus, národný socializmus a zelený socializmus boli tiež "aktuálnymi jazykmi a spôsobmi" svojej doby.

Rigidný František sa odvolával na jansenistické opátstvo Port-Royal vo Francúzsku: "Vyhnali diabla, ale on sa vrátil sedemkrát silnejší a pod rúškom prísnosti a rigoróznosti priniesol rigiditu a domnienku, že je lepší ako ostatní" - rovnako ako rigidný František vo svojom vianočnom príhovore.

#newsEszrwjimlb

00:14
štefan161
purpur a šarlát
Jozef Jožin Hancko
Laco Bajzo Bohužial tiež si to myslím.
Laco Bajzo
Marano Begoglio a spol vedú to stádo do zatratenia a ono sa nevie vysomáriť z toho ,čo sa to deje. Stádo neprijalo lásku k pravde ,ale k vlkom v rúchu baránčom ,preto nerozumie proroctvám Písma ,ani znameniam časov a tak znášajú trest zaslepencov.
. ARMATA .
Nechceš predsa len ten súd ponechať na Božiu prozreteľnosť,aby si napríklad nesúdil v domýšľavosti a vo vlastnej pýche?
Laco Bajzo
My máme varovať pred vlkmi v rúchu baránčom a pred falošnými prorokmi!
Vy neviestkári ich máte zase chrániť a ich bludy a podvody ospravedlňovať,lebo vašim otcom je otec lži.
Každý slúžime inému pánovi.