Clicks14
vi.news

Văn phòng kiểm duyệt của Facebook loại bỏ Hồng y (Video)

Trong một video ngày 12 tháng 1, Hồng y Juan Sandoval Íñiguez, 87 tuổi, Mexico, đã nghỉ hưu, mô tả lệnh giới nghiêm của Covid-19 là "cái cớ để áp đặt một trật tự thế giới mới mà không có Chúa Christ."

Ông cáo buộc Bill Gates đã dàn dựng một đại dịch thứ hai sắp xảy ra.

Văn phòng kiểm duyệt của FaceBook.com không thích những lập luận của vị hồng y này, đã dán nhãn chúng là "thông tin sai lệch" và kiểm duyệt video. Tuy nhiên, video vẫn được lan truyền rộng rãi trên internet (bên dưới).

#newsUkaeaxvbpk