blogspot.com

Czy nałóg jest grzechem ciężkim?

Grzech ciężki - czyli pozbawiający łaski uświęcającej - zachodzi wtedy, gdy spełnione są równocześnie następujące warunki: 1. materia grzechu jest …
Nieprzejednany Wstecznik
Prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.