Clicks87

NEKONAJTE TAK,ABY SA SATAN SMIAL NA TROSKÁCH VAŠEJ DUŠE

Laudetur Jesus Christus.

Píšem vám v Pravde posvätenej Duchom Svätým,milované deti,slová Božského Spasiteľa:

"Nekonajte deti Moje,nekonajte tak,aby sa Satan smial na troskách mojej práce,mojej obety na kríži a na troskách vašej duše.Hľadajte svetlo.Hľadajte slnko.Hľadajte silu.Hľadajte život.
JA som život,sila,slnko,svetlo pre toho,kto ma skutočne miluje.Som tu preto,aby som vás priviedol tam,odkiaľ som prišiel.Hovorím,aby som vás všetkých zavolal a poukázal a pripomenul vám zákon desiatich prikázaní.Nezabúdajte,že oni dávajú večný život."

A ja som svedkom týchto Pánových slov,ktoré mi zjavil,aby som vám ich dal v Pravde.
Nech je pochválený a zvelebený Najsvätejší Trojjediný BOH.Pán a Vládca všetkého stvorenia.

A ja som jeho svedok tu na zemi medzi vami nehodný a pokorný sluha Večného BOHA.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.