Tổng giám mục Melbourne tự làm nhục chính mình

Sau sự trắng án của Hồng y Pell (ảnh), Tổng Giám mục Peter Comensoli của Melbourne, đã công bố một bức thư vô cùng đau khổ. Pell hiện đang ở Tu viện Carmelite ở Melbourne. Comensoli than vãn rằng…