Clicks52
jamacor

Veel gestelde vragen over het Opus Dei

Personele prelatuur

Heeft het Opus Dei sinds de oprichting als prelatuur een grotere autonomie? Mag men spreken van het Opus Dei als een kerk binnen de Kerk?

Wat was het Opus Dei voordat het een prelatuur werd? Wat is het verschil tussen de statuten van 1950 en de huidige?

Waarin lijken de personele prelaturen op bisdommen, religieuze ordes en bewegingen en waarin verschillen ze?

Sinds wanneer zijn er personele prelaturen in de Kerk?

Wat is een personele prelatuur?

Het Opus Dei en de bisdommen

Waartoe verplicht zich iemand die van het Opus Dei wordt?


Hoe is het mogelijk dat om lid te worden van een prelatuur een specifieke roeping wordt vereist?

Het vereiste van een roeping is niet wezenlijk in een personele prelatuur. Een prelatuur kan voortkomen uit verschillende omstandigheden die vaak verband houden met de sociale banden tussen de leden. Maar, het is mogelijk dat de kerkelijke realiteit zelf een specifieke roeping vereist, zoals dat het geval is bij het Opus Dei. De Kerk erkent en bevordert iets dat van de Heilige Geest komt, en als je dat laat varen zou de prelatuur van het Opus Dei ophouden te bestaan.

Wat is het verschil tussen een gewone min of meer praktiserende katholiek en iemand van het Opus Dei?

Maken de leken ook deel uit van de prelatuur of alleen de priesters?

Van wie is de prelaat van het Opus Dei afhankelijk? Wie benoemt hem?

Hoe wordt de prelatuur gefinancierd?

Hoe wordt de prelatuur van het Opus Dei bestuurd? Wie heeft de leiding?

Wat heeft een bisdom aan het werk van de gelovigen van het Opus Dei?

Hoe wordt een personele prelatuur gecreëerd?

Hoeveel personele prelaturen zijn er nu? Waarom zijn er niet meer?

Welke is de zending van de prelatuur van het Opus Dei? Wat is zo bijzonder aan deze zending dat niet te vinden zou zijn in andere families in de Kerk?

Hoe kan ik in contact komen met mensen of centra van het Opus Dei?

Waar staat meer informatie over het Opus Dei?

opusdei.org/nl/faq/