Clicks1.1K

21.10.2019 Františkovo prsaté modly utopil v řece

Libor Halik
87
Díky Bohu za nového Gedeona poblíž Vatikánu! Vzal je z kostela a vhodil do řeky jako sv. Bonifác. Starý Gedeon Soudců 6. kapitola. 2019-10-21 Pachamama idols thrown into the Tiber river! www.youtu…More
Díky Bohu za nového Gedeona poblíž Vatikánu! Vzal je z kostela a vhodil do řeky jako sv. Bonifác. Starý Gedeon Soudců 6. kapitola. 2019-10-21 Pachamama idols thrown into the Tiber river! www.youtube.com/watch
Libor Halik
Bohužel Bergogliem - Františkem je obnovena pohanská religiozita předkolumbovské Ameriky, jedna z nejkrutějších, jaké kdy existovaly - vytrhávání srdcí živým zajatým lidem a obětování jejich ještě teplých srdcí modlám. To je jasný SATANISMUS. Jde o další nepřímý důkaz, že Bergoglio - František je satanistou falešně úřadujícím v čele Vatikánu. Instrumentum diaboli Církevní historik Roberto de …More
Bohužel Bergogliem - Františkem je obnovena pohanská religiozita předkolumbovské Ameriky, jedna z nejkrutějších, jaké kdy existovaly - vytrhávání srdcí živým zajatým lidem a obětování jejich ještě teplých srdcí modlám. To je jasný SATANISMUS. Jde o další nepřímý důkaz, že Bergoglio - František je satanistou falešně úřadujícím v čele Vatikánu. Instrumentum diaboli Církevní historik Roberto de Mattei, ředitel Corrispondenza Romana, to vyjádřil otevřeně: Uvnitř církve existují v této chvíli dvě náboženství - první je katolicismus věrný neměnnému učitelskému úřadu; druhé je náboženství amazonské, které si klade za cíl reinterpretovat dogmata a víru prvního článku víry o Bohu Stvořiteli nebe a země: Jedná se ve skutečnosti o bludy panteismu starého i moderního, které byly v církvi opakovaně odsouzeny, a nyní jsou znovu představovány jako návrhy synodního Instrumentum laboris. Těm, kteří je schvalují, bylo adresováno obvinění profesora de Mattei z polyteismu, přesněji řečeno z polydémonismu, protože všichni bohové pohanů jsou démoni (Žalm 95,5). Z toho plyne závěr: V církvi nemohou existovat dvě náboženství a de Mattei vyzývá kardinály a biskupy, kteří jsou ještě katoličtí, aby pozvedli hlas proti tomuto skandálu. Vyslovit jasné „ne“ falešné církvi Pro @Detektiv
Joske
Modleme se za nového Gedeona. Tihle lidé kolem modláře Františka jsou mstiví.
Libor Halik likes this.
Detektiv
Věstonická venuše a její obdoby v západní Evropě a jinde ve světě není nutno chápat jako modly, nýbrž jako hledající názorný výraz očekávání Spasitele (široké boky rodičky, velká ňadra), předpovězeného v protoevangeliu a na mnoha místech zaneseného následnými polyteismem. Jde jen o dar duchovního rozlišování a tato fakta nepřehlédnout a umět jim dát správný křesťanský smysl. Barbar s maskou …More
Věstonická venuše a její obdoby v západní Evropě a jinde ve světě není nutno chápat jako modly, nýbrž jako hledající názorný výraz očekávání Spasitele (široké boky rodičky, velká ňadra), předpovězeného v protoevangeliu a na mnoha místech zaneseného následnými polyteismem. Jde jen o dar duchovního rozlišování a tato fakta nepřehlédnout a umět jim dát správný křesťanský smysl. Barbar s maskou křesťana ovšem rozmlátí všechny projevy prapůvodního monoteismu pod záminkou čistoty pravé víry. Ubožák, hrající si na Gedeona.
Joske
Věstonická Venuše byla spíše předmětem sexuální magie. Plodná žena přinášela rodině (rodu, kmenu) naději v prosperující budoucnost. Amazonsko - vatikánská modla je předmět sloužící k přivolání démonů.
Detektiv
Joske je bývalý křesťan naštěpovaný na Freuda.
ľubica likes this.
Samson1
Libor Halik likes this.
Libor Halik
Vtipně ukázáno. Takový a horší je Bergoglio (František) - pohan z Argentiny.
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
Segal likes this.
Monika G likes this.
Joske
Nový Gedeon.
Modleme se za nového Gedeona. Tihle lidé kolem modláře Františka jsou mstiví.
ľubica and 2 more users like this.
ľubica likes this.
apredsasatoci likes this.
Libor Halik likes this.
Joske and 4 more users like this.
Joske likes this.
Mates5485 likes this.
apredsasatoci likes this.
pehol likes this.
Zedad likes this.