PetraB
1688

Na Slavnost Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného Velekněze: Dokončujeme stavební práce na kardinálním útulku posledního času! Prosíme vás, podpořte nás v tom. Čas se nachyluje. Rekapitulace činnosti Mariánského společenství za poslední dny

tíše Krista, Nejvyššího a věčného Velekněze: Dokončujeme stavební práce na kardinálním útulku posledního času! Prosíme vás, podpořte nás v ts se nachyluje. Rekapitulace činnosti Mariánského společenství za poslední dny"
Navigace příspěvku

Kaple útulku svatého Augustina a svaté Kateřiny, na Slavnost Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného Velekněze!

Vážení čtenáři, modlitebníci, podporovatelé, přátelé.

Předně vám tímto velmi děkujeme, vám všem, kteří jste okamžitě zareagovali na naší žehnací cestě Moravou!

wordpress.com/…/05/25/zehnaci-cesta-moravou-prosime-o-vasi-pomoc/

Jen díky vám jsme ji zdárně mohli dokončit!

Byli jsme na ni vyzváni naší Nebeskou Rodinou a až přímo na ní jsme si o to víc uvědomovali, jak moc je tato možná jedna z posledních našich pouních cest po vlastech českých důležitá!

Děkujeme vám! Pán Ježíš žehnej vás a vaše rodiny.

Minule jsem zveřejnila:


Už tedy víte, že po dokončení stavební činnosti zde na útulku svatého Augustina a svaté Kateřiny, což bude během následujích pár dní, přesouváme se bratr Sebastian, sestra Markétka a já na útulek posledního času svatého Cyrila a Metoděje, abychom i tam o něco, stavební činností, zvýšili kapacitu tohoto útulku!

Zatím jsme ale ještě tady, na útulku svatého Augustina a svaté Kateřiny

…kaple z dnešního rána, po ranních chválách breviáře….

Výsek oltáře kaple útulku svatého Augustina a svaté Kateřiny, na Slavnost Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného Velekněze, 27.5.2021

a plně se koncentrujeme na závěrečné stavební práce tu! Právě teď bratr Sebastian nahazuje první štít zevnitř a poté oštukuje štít zvenku. Musí ale předtím zajet pro materiál na to, štuk a ještě pár cihel vyjde ho na cca. 2 000 korun. Na stole nám leží faktury, které hoří: 1 000 korun pro truhláře za materiál, 2 500 korun pro tesaře za materiál a za materiál stavebninám, což je faktura na dalších cca. 3 000 korun. Za písek ještě k tomu 2 000 korun. Musíme urychleně koupit okno za 1600, abychom objekt řádně zabezpečili. (Další výdaje na misi přicházejí postupně.)

A nyní jeden velký výdaj bezprostředně před námi: přes 10 000 korun daně na útulky posledního času! Prosíme vás, pomozte nám i s tímto vysokým finančním výdajem, daně zvláště za útulky musí být v pořádku. Vždyť víte, jak Boží nepřátelé po nich baží, aby nás o ně mohli připravit a vy jste neměli kde hledat bezpečné útočiště pro vás a vaše rodiny!

Čas značně pokročil.

Prosíme o vaše modlitby a jestli trochu můžete, také o příspěvek na tyto výdaje mariánské mise. Máme před sebou poslední krátký čas, abychom vše potřebné dali stavebně dohromady, ještě než vy i s vašimi rodinami naplníte naše útulky posledního času. Ta doba se už rychle blíží.

Prosíme vás, zůstaňte nám, naší práci – misi, nakloněni i nadále, bez vás, vaší modlitební a finanční pomoci, nemůžeme dokončit toto důležité mariánské dílo. Teď, kdy už mnozí z vás nás vyhledáváte, naši pomoc a přicházíte, a budete přicházet, i s vašimi rodinami, ve stále větším počtu, abyste našli bezpečí v našich útulcích posledního času, kvůli státem vynucenému plošnému ďábelskému testování, očkování, čipování, pronásledování, epidemii, ztrátě přístřeší, popadání ekonomického systému, válce, pouličnímu násilí apod. Jde to všechno, jak sami vidíte, hrozně rychle…

Prosíme vás, napněme všichni společně síly, teď, když už to očividně začalo…, tuto mariánskou misi musíme dovést do zdárného konce. Mnoho duší i životů na ní závisí. (I těch vašich.) Prosíme, pomozte

Čísla účtů pro vaši finanční pomoc na výše zmíněné účely této mariánské mise jsou:

670100-2215221088/6210 (mBank)

1690137016/3030 (AirBank)

( – v případě zahraniční platby u AirBank: IBAN: CZ27 3030 0000 0016 9013 7016, SWIFT: AIRACZPP)

Děkujeme vám všem, kteří naši prosbu vyslyšíte a svým finančním příspěvkem na některý z výše uvedených účtů umožníte co nejrychlejší dokončení rozdělané práce

SVATÉ PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS!

Děkujeme vám všem, kteří pomáháte!

Prosíme o vaši modlitby. Děkujeme

S nadějí se modlíme

Pán Ježíš žehnej vás a vaše rodiny +++

Vaše Mariánské společenství

Panno Maria Bolestná, PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, Svatý Josefe, svatý Petře a Pavle, svatá Anežko Česká, svatý Cyrile a Metoději a jejich druhové, svatí Archandělé Michaeli, Rafaeli a Gabrieli, svatý Václave, svatá Anetko, svatá Theodoriko, svatý Augustine, svatá Kateřino, blahoslavený Karle, svatý Mikuláši, svatý Václave, svatá Anežko, svatá Zdislavo, svatý Jene Nepomucký, svatá Ludmilo, svatý Tadeáši, svatý Ivane, svatý Hugo, svatá Hildegardo z Bingen, svatá Balbíno, svatý Mořici a jeho druhové, svatý Atanasie, svatý Eusebie, svatý Klemente, svatý Dominiku, svatý Ivane Rilský, svatá Felicito, svatá Maria Felixo, svatá Juliáno, svatá Filoménko, svatý Antoníne z Padovy, svatý Jeronýme, svatý Judo Tadeáši, svatý Prokope, svatý Alexandře Jeruzalémský, svatý otče Scaletti, svatý otče Farine, svatý otče Michale a všichni naši přímluvci v Nebi, orodujte za nás!


Zdroj: wordpress.com/…s-v-tom-cas-se-nachyluje-rekapitulace-cinnosti-ma/
Modré Hluboké Nebe
Apage Satanas, modlářko Bostlová!