csk.news
2.8K

Fréjus-Toulon objasňuje: Vatikán neuvalil "žiadne sankcie"

Páter Carlos Hamel z kancelárie diecézy Fréjus-Toulon vo Francúzsku opravil na Rorate-Caeli.Blogspot.com (24. septembra) nedávne správy o opatreniach proti katolíkom rímskeho obradu v diecéze.

Tieto opatrenia "nie sú sankciami 'uloženými' Kongregáciou biskupov, ale rozhodnutiami biskupa a postúpenými Kongregácii," zdôraznil Hamel.

Podľa Hamela nie je "naplánovaná žiadna vizitácia" komunít v diecéze: "To, čo biskup chce, je správa o situácii každej komunity ("état des lieux")." A "neexistujú žiadne návštevy vatikánskych komisárov v komunitách".

Hamel dodal, že v budúcnosti sa môžu uskutočniť vizitácie na objednávku biskupa alebo Svätej stolice a že diecéza skutočne hovorí o "vizitátoroch".

Objasnil tiež, že od všetkých kňazov pôsobiacich v diecéze sa očakáva [v rozpore s kánonickým právom], že budú spolupredsedať pri krížovej svätej omši a v prípade potreby používať Novus Ordo, čo je oficiálna politika diecézy minimálne od roku 2020 (a neoficiálne aj predtým).

Informácie zverejnené na diecéznej webovej stránke boli chápané inak (napr. Diane Montagna, nižšie).

#newsKwgcksvfnm