Vatikán: Prijímanie po kľačiačky neslobodno odmietať. Tento spôsob svätého prijímania je starou tradíciou, ktorá trvá už po stáročia

Vatikán: Prijímanie po kľačiačky neslobodno odmietať. Tento spôsob svätého prijímania je starou tradíciou, ktorá trvá už po stáročia

Je to mimoriadne výrazné gesto úcty, ktoré je rozhodne primerané na ukázanie skutočnej prítomnosti nášho Pána Ježiša Krista v jeho podstate.

Množia sa prípady, keď sa veriacim bráni prijímať po kľačiačky. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí túto záležitosť jasne formulovala listom v Notitiae (Nov-dec. 2002), oficiálnom bulletine tejto vatikánskej kongregácie.

Podnet k tomu dal kňaz, ktorý kľačiacej veriacej odmietol podať sväté prijímanie. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí v liste príslušnému biskupovi ako aj príslušnej osobe zdôraznila, že takýchto sťažností už prišlo viac.

Odmietnutie podať veriacim sväté prijímanie znamená porušenie práva veriaceho. Podľa kánonu 213 Kódexu kánonického práva:
„Veriaci majú právo, aby od posvätných pastierov dostávali pomoc z duchovných dobier Cirkvi, najmä z Božieho slova a zo sviatostí“. To znamená, ako dodáva 843 § 1: „Posvätní služobníci nemôžu odoprieť sviatosti tým, ktorí si ich vhodne žiadajú, sú riadne disponovaní a právo im nezakazuje, aby ich prijali.“

Kongregácia ďalej uvádza, že nie je povolené odmietať sväté prijímanie katolíkovi, ktorý ho chce prijať počas svätej omše, okrem prípadu, že by bolo nebezpečenstvo pohoršenia pre ostatných veriacich – myslia sa tu osoby, ktoré sa nachádzajú v stave ťažkého hriechu alebo v heréze či schizme. V liste sa ďalej zdôrazňuje:

„Nikdy nie je dovolené, odmietnuť veriacemu sväté prijímanie, ktoré chce prijať po kľačiačky. Tento spôsob svätého prijímania je starou tradíciou, ktorá trvá už po stáročia. Je to mimoriadne výrazné gesto úcty, ktoré je rozhodne primerané na ukázanie skutočnej prítomnosti nášho Pána Ježiša Krista v jeho podstate.“

Kongregácia v liste zdôraznila, že sťažnostiam tohto druhu sa bude v budúcnosti venovať mimoriadna pozornosť.

Vatikán: Prijímanie po kľačiačky neslobodno odmietať. Tento spôsob svätého prijímania je starou tradíciou, ktorá trvá už po stáročia
Zuz S
Citala som o posolstve o. Lukaszovi Prausovi -
https://www.face book.com/EwangelizacjaUzdrowienie/posts/4695373357241061

Nedotykajte sa hostie - obdobne ako Dechtice 12/21 Kráľovná pomoci, Dechtice

Vieme, kde sme, ak vacsina prijima do ruk a ak pocuvame, ze ponechanie moznosti prijimat do ruk je pekne a moderne?