Clicks63

Marx: Được ủng hộ bởi giới tinh hoa chống Kitô giáo, bị đối đầu bởi người Công giáo

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsCnineradqg