FENOMEN PSYCHOLOGII TŁUMU - 6 SPOSOBÓW MANIPULACJI OD MISTRZA PROPAGANDY

Edward L. Bernays był amerykańskim doradcą biznesowym, powszechnie uznawanym za ojca public relations . Bernays był jednym z ludzi odpowiedzialnyc…
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU