Clicks15
tr.news

Anne Catherine Emmerich’in Roma’dan Ayrılan Papa Kehaneti

October 1, 1820

"Kilise büyük tehlike altında. Papa'nın Roma'yı terk etmemesi için dua etmeliyiz; eğer terk ederse, sayısız kötülük ortaya çıkar."

"Protestan doktrini [sekülerlik] ve ayrılıkçı Yunanlılar [sinodalizm] her yere yayılacak."

"Papa Roma'dan ayrılırsa, Kilise'nin düşmanları üstünlük kazanır."

October 7, 1820

"Papa karanlıkta oturuyor ve büyük bir koltukta uyuyordu. Çok hasta ve güçsüzdü; artık yürüyemiyordu. Yakın çevresindeki din adamları samimiyetsiz görünüyorlardı ve azimlerini kaybetmişlerdi; onlardan hiç hoşlanmadım. Piskoposların Papa'sına yakın zamanda yerine kimin seçileceğini söyledim. Ona Roma'dan ayrılmaması gerektiğini de söyledim. Eğer bunu yaparsa, kaos ortaya çıkacaktı. Kötülüğün kaçınılmaz olduğunu ve kendisinden başka birçok şeyi kurtarmak için gitmesi gerektiğini düşünüyordu. Roma'dan ayrılmaya çok meyilliydi ve bunu yapmak konusunda ısrar ediyordu. Papa hala pek çok yönde dünyevi şeylere bağlı..."

#newsMrsprefzfl