Sestra Lucie o USA

USA,SVET (LifeSiteNews) z roku 2020 článok – Interview renomovaného amerického historika a spisovateľa Williama Thomasa Walsha s fatimskou vizionárkou sr. Luciou nadobúda mimoriadny význam v období …More
USA,SVET (LifeSiteNews) z roku 2020 článok – Interview renomovaného amerického historika a spisovateľa Williama Thomasa Walsha s fatimskou vizionárkou sr. Luciou nadobúda mimoriadny význam v období nepokojov a revolučných podmienok v USA. Jedno z posolstiev sr. Lucii sa týka boľševickej revolúcie v Rusku a potreby zasvätiť Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
V r. 1947 Prof. William Thomas Walsh napísal knihu o Fatime Our Lady of Fatima a v epilógu je interview so sr. Luciou v r. 1946. Hovoril s ňou aj o prosbe Panny Márie zasvätiť Rusko jej Nepoškvrnenému Srdcu. Sr. Lucia mu povedala:
„Panna Mária chce, aby pápež a všetci biskupi sveta zasvätili Rusko jej Nepoškvrnenému Srdcu v jeden špeciálny deň. Ak sa to urobí, ona obráti Rusko a bude pokoj. Ak sa to neurobí, omyly Ruska sa rozšíria do každej krajiny sveta.“
„Znamená to, podľa vás, že každá krajina bez výnimky, bude ovládnutá komunizmom?“
Sestra Lucia odpovedala: „Áno.“ Prof. Walsh sa opýtal:
„A to znamená, že aj Spojené štáty …More
Libor Halik
interview so sr. Luciou v r. 1946. „Panna Mária chce, aby pápež a všetci biskupi sveta zasvätili Rusko jej Nepoškvrnenému Srdcu v jeden špeciálny deň. Ak sa to urobí, ona obráti Rusko a bude pokoj. Ak sa to neurobí, omyly Ruska sa rozšíria do každej krajiny sveta.“
„Znamená to, podľa vás, že každá krajina bez výnimky, bude ovládnutá komunizmom?“
Sestra Lucia odpovedala: „Áno.“ Prof. Walsh …More
interview so sr. Luciou v r. 1946. „Panna Mária chce, aby pápež a všetci biskupi sveta zasvätili Rusko jej Nepoškvrnenému Srdcu v jeden špeciálny deň. Ak sa to urobí, ona obráti Rusko a bude pokoj. Ak sa to neurobí, omyly Ruska sa rozšíria do každej krajiny sveta.“
„Znamená to, podľa vás, že každá krajina bez výnimky, bude ovládnutá komunizmom?“
Sestra Lucia odpovedala: „Áno.“ Prof. Walsh sa opýtal:
„A to znamená, že aj Spojené štáty americké?“
Na to sr. Lucia znova odvetila: „Áno“.