Coburg
191.5K
Roberto 55
Dr. Bukovsky by bol dobry minister zdravotnictva (bez ironie) a prezidentka by mala sancu schudnut keby zacala dodrzovat jeho rady...
dominikguzman
@johanika onedlho ťa možno aj oberú o všetko len preto, že nebudeš zaočkovaná. V ušiach mi znejú Ježišove slová z Matúša 6;19-20
johanika
Ak si niekto myslí, že Slovensko je právny štát, je na veľkom omyle!
"Vallova parkovacia politika" v Bratislave nie je nič iné ako hrubé ulúpenie súkromného majetku, porovnateľné s 50. rokmi minulého storočia. Tento primátor - vnuk bývalého komunistického ministra Miroslava Válka sa neštíti vrátiť sa do 50. rokov minulého storočia.
V noci - dnes o 3:00 hod. v noci vnikli Vallovi poskoci na náš …More
Ak si niekto myslí, že Slovensko je právny štát, je na veľkom omyle!
"Vallova parkovacia politika" v Bratislave nie je nič iné ako hrubé ulúpenie súkromného majetku, porovnateľné s 50. rokmi minulého storočia. Tento primátor - vnuk bývalého komunistického ministra Miroslava Válka sa neštíti vrátiť sa do 50. rokov minulého storočia.
V noci - dnes o 3:00 hod. v noci vnikli Vallovi poskoci na náš súkromný pozemok, odtiahli naše auto a namaľovali si na ňom vodorovné značenie, za ktoré budú vyberať parkovné!!!!!!!!!! V noci odťahová služba porušila Ústavou zaručené právo na súkromné vlastníctvo.
Tu už padajú všetky argumenty, nádeje..., pretože polícia im ide po ruke.
johanika
Nijaký dokument neexistuje, aspoň my sme nič nedostali. Polícia sa riadi usmernením náčelníka v našej mestskej časti, ktorý je radcom magistrátu, dokonca niečo splietal, keď netušil, kto je kto, že ak nebudeme súhlasiť s odobratím parkovacieho miesta, tak môžu konať (to, čo dnes v noci urobili) a ak by bol problém, majú zapojiť exekútora (????????????????). Právnici v našom okolí len pozerajú... …More
Nijaký dokument neexistuje, aspoň my sme nič nedostali. Polícia sa riadi usmernením náčelníka v našej mestskej časti, ktorý je radcom magistrátu, dokonca niečo splietal, keď netušil, kto je kto, že ak nebudeme súhlasiť s odobratím parkovacieho miesta, tak môžu konať (to, čo dnes v noci urobili) a ak by bol problém, majú zapojiť exekútora (????????????????). Právnici v našom okolí len pozerajú... Ideme to riešiť právnou cestou, ale takéto bezpávie som nečakala.
Ďakujem za podporu.
johanika
Krásny pokojný deň, ďakujem.
My sa bránime ako najlepšie vieme, bez právnikov to nepôjde, ale chcem, aby sa ľudia dozvedeli, čo sa tu deje, pretože ak by sa mi toto nestalo, neverím.
Ešte malý dodatok - počas nevydareného odťahu v utorok ráno prišiel za mnou vedúci oddelenia životného prostredia MČ a povedal (okrem toho, že nám parkovacie miesto legálne zaberú) že pri parkovacom mieste je strom …More
Krásny pokojný deň, ďakujem.
My sa bránime ako najlepšie vieme, bez právnikov to nepôjde, ale chcem, aby sa ľudia dozvedeli, čo sa tu deje, pretože ak by sa mi toto nestalo, neverím.
Ešte malý dodatok - počas nevydareného odťahu v utorok ráno prišiel za mnou vedúci oddelenia životného prostredia MČ a povedal (okrem toho, že nám parkovacie miesto legálne zaberú) že pri parkovacom mieste je strom patriaci k invazívnym drevinám a máme ho pod hrozbou pokuty čo najskôr odstrániť - injektáž, vypílenie...
dominikguzman
@johanika, vidíš, keby to nebol strom, kto podnikol sem inváziu, tak by mu možno aj azyl boli udelili, ale takto ho treba sťať.
Otčenáš
@johanika, možná to není bezpráví.
V České republice máme zákon č. 128/2000 Sb, kde v o obcích, kde pod §34 stojí -
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. zakonyprolidi.cz/cs/2000-128
Dříve, než začnete míjet finan…More
@johanika, možná to není bezpráví.
V České republice máme zákon č. 128/2000 Sb, kde v o obcích, kde pod §34 stojí -
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. zakonyprolidi.cz/cs/2000-128
Dříve, než začnete míjet finanční prostředky za advokáty, seznamte se s územním plánem. Zákony budou u vás na Slovensku jistě podobné našim.
Otčenáš
@johanika, myslel jsem si, že na Slovensku bude definice veřejného prostranství obdobná. Nejspíše tam bude "zakopaný pes".

„V návrhu zákona sa zadefinoval pojem verejné priestranstvo na účely celého právneho poriadku SR, okrem zákonov, ktoré si tento pojem definujú vzhľadom na svoje špecifické potreby sami (napríklad zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku). Verejným priestranstvom je …More
@johanika, myslel jsem si, že na Slovensku bude definice veřejného prostranství obdobná. Nejspíše tam bude "zakopaný pes".

„V návrhu zákona sa zadefinoval pojem verejné priestranstvo na účely celého právneho poriadku SR, okrem zákonov, ktoré si tento pojem definujú vzhľadom na svoje špecifické potreby sami (napríklad zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku). Verejným priestranstvom je podľa návrhu zákona ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie."
Novelizovaný zákon o obecnom zriadení upravuje aj odmeny zastupiteľstvám, Ministerstvo vnútra SR - Miestna štátna správa (minv.sk)
johanika
Keď sme pozemok v roku 2011 kupovali, pri vklade do katastra to bola naša prvá otázka. Oni tvrdili, že by nemohli uskutočniť zápis. Boli tam len 2 bremená - chodník k bytovému domu, je síce náš, ale musí slúžiť výhradne občanom a lampa pouličného osvetlenia, to rešpektujeme... Takisto Magistrát v minulosti tvrdili, že nič im na pozemku nepatrí. Ale zriadenie nového bremena dodatočne o 10 rokov, …More
Keď sme pozemok v roku 2011 kupovali, pri vklade do katastra to bola naša prvá otázka. Oni tvrdili, že by nemohli uskutočniť zápis. Boli tam len 2 bremená - chodník k bytovému domu, je síce náš, ale musí slúžiť výhradne občanom a lampa pouličného osvetlenia, to rešpektujeme... Takisto Magistrát v minulosti tvrdili, že nič im na pozemku nepatrí. Ale zriadenie nového bremena dodatočne o 10 rokov, resp. vyvlastnenie bez náhrady?????
Ich protizákonné konanie je potvrdené ich konaním v noci! Kto koná v noci na cudzom pozemku? Zlodeji. Keď sme tam v noci doleteli, odťahovka hneď ušla a značenie nestačili ani domaľovať. Keby konali v súlade so zákonom neušli by a nekonali by takýmto spôsobom.
Otčenáš
To jsou velmi zlé rady od člověka, který byl jedno volební období v městském zastupitelstvu. Takový dobře ví, že město může změnit územní plán a vlastník pozemku pozbyde domnělá práva a zůstanou mu jen povinnosti. Úklid a údržba pozemku, což v případě Johaniky město dokazuje příkazem o odstranění invazivní dřeviny. Tohle všechno pan zlý rádce ví, jeho rady jsou škodolibé.
Johanika ze všeho nejví…More
To jsou velmi zlé rady od člověka, který byl jedno volební období v městském zastupitelstvu. Takový dobře ví, že město může změnit územní plán a vlastník pozemku pozbyde domnělá práva a zůstanou mu jen povinnosti. Úklid a údržba pozemku, což v případě Johaniky město dokazuje příkazem o odstranění invazivní dřeviny. Tohle všechno pan zlý rádce ví, jeho rady jsou škodolibé.
Johanika ze všeho nejvíce potřebuje klid. V prvé řadě se musí seznámit se skutečným stavem a pak se teprve rozhodne, co dál. Žádná medializace, žádné skandály. Možná tu bude jediná možnost, pozemek odprodat městu. Nikdo jiný pozemek, který je v územním plánu značený jako veřejné prostranství, nekoupí.
johanika
Ďakujem veľmi pekne za záujem rady, spoluúčasť. Len ma veľmi mrzí, že som sa stala dôvodom stretu. Prepáčte mi.
johanika
Ešte naposledy. Prepáčte diskutujúci.
Očenáš, nejedná sa o verejný priestor v územnom pláne, overila som si to.
Môj prípad je takýto: Dnes sa kupujú spolu s bytom parkovacie stojiská ako súčasť kúpy časti bytového domu. Sú pri bytovom dome a ak by malo platiť to, čo tvrdíte, parkovacie stojiská by pri bytovom dome nikdy nemohli predať majiteľovi bytu. Idete po meste a pred hotemi sú parkovacie …More
Ešte naposledy. Prepáčte diskutujúci.
Očenáš, nejedná sa o verejný priestor v územnom pláne, overila som si to.
Môj prípad je takýto: Dnes sa kupujú spolu s bytom parkovacie stojiská ako súčasť kúpy časti bytového domu. Sú pri bytovom dome a ak by malo platiť to, čo tvrdíte, parkovacie stojiská by pri bytovom dome nikdy nemohli predať majiteľovi bytu. Idete po meste a pred hotemi sú parkovacie stojiská, patria majiteľovi hotelu, pri nejakom sídle firmy máte vyhradené 3-4 miesta pre návštevníkov firmy.... Môj prípad je identický. Je to moje.
Dnes vám zoberú parkovacie stojisko, zajtra byt, potom čo? Dieťa?
Otčenáš
@johanika, váš případ zdaleka není ojedinělý. Přikládám odkaz, ve kterém se podobný případ v ČR řešil již v roce 2010. Veřejné prostranství | Frank Bold
Velmi pochybuji o tom, že by orgány vašeho města ve vašem případě konaly protiprávně.
johanika
Očenáš, keď nekonajú protiprávne, prečo vnikli na pozemok o 3:00 hod v noci a keď manžel vyjde z vchodu, odťahovka, pracovníci magistrátu a maliari utekajú... ? Keď nekonajú protiprávne, preťo sa správajú ako zlodeji? Keď nekonajú protiprávne, prečo nám nedoručia nejaké rozhodnutie alebo nejaké úradné oznámenie, čo sa nestalo....
Otčenáš
@johanika
Nevím, proč před manželem utíkají a nevím, proč konají v noci. V každém případě radím zachovat chladnou hlavu. Stres opravdu škodí zdraví. Nejlépe je zajít přímo na příslušný městský úřad s dokumenty o vlastnictví a vše v klidu řešit. Snad je to jen omyl, nevím. Kdybych bydlel v Bratislavě, vyřídil bych vám to sám. Opravdu je potřeba, abyste si vyjasnili stanoviska. Až potom se …More
@johanika
Nevím, proč před manželem utíkají a nevím, proč konají v noci. V každém případě radím zachovat chladnou hlavu. Stres opravdu škodí zdraví. Nejlépe je zajít přímo na příslušný městský úřad s dokumenty o vlastnictví a vše v klidu řešit. Snad je to jen omyl, nevím. Kdybych bydlel v Bratislavě, vyřídil bych vám to sám. Opravdu je potřeba, abyste si vyjasnili stanoviska. Až potom se rozhodnete, jaké další kroky podniknete.
Začal bych tu: Oddelenie územného plánovania | Mestská časť Bratislava-Rača (raca.sk)
U.S.C.A.E.
síce to pripomína Boh nám nie dvakrát po chuti ale týmto ukazuje áno JA SOM nezabudol trestať pre vaše dobro
Marieta Ria
Oni sa dobrovoľne svojho koryta nepustia... od začiatku, kedy sa na základe lží a jedného primitívneho videa dostali k moci, dokazujú, že ozaj budú o nich písať v učebniciach - ale ako o vláde najväčšieho možného rozvratu a deštrukcie všetkého!
dominikguzman
To sa nestane, budú tam dovtedy, kým fakt niekomu nerupnú nervy, nenabehne do parlamentu so samopalom a nevyrieši to ako mafiáni v 90-tych rokoch. Samozrejme, že potom všetkých neočkovaných hodia do jedného vreca ako extrémistov.
b8111
Co mě někdy vrtá hlavou je to, že se nechají křesťané zneužít /díky učením mnoha církví o poslušnosti / a jsou schopni nastoupit do jakkékoliv války, pod záminkopu obranné - často útočné, a zabíjet často nevinné spolubratry, ženy, děti, či je mrzačit..... A ještě mít svědomí čisté!!!!!
A zde naši politici, darebáci, mrzačí, snad i zabíjí mnohé z nás, naše děti a mlčíme, a opět jsme manipulováni …More
Co mě někdy vrtá hlavou je to, že se nechají křesťané zneužít /díky učením mnoha církví o poslušnosti / a jsou schopni nastoupit do jakkékoliv války, pod záminkopu obranné - často útočné, a zabíjet často nevinné spolubratry, ženy, děti, či je mrzačit..... A ještě mít svědomí čisté!!!!!
A zde naši politici, darebáci, mrzačí, snad i zabíjí mnohé z nás, naše děti a mlčíme, a opět jsme manipulováni k poslušnosti našimi církvemi. A jsme si schopni si dokonce vyčitat, když řeknem pravdu, jest-li to náhodou nebyla pomluva a zda je to v pořádku.... Něco je špatně bratři. Ve válkách uberme a doma přidejme. Ale hlavně hledejme Boží přístup a nenechejme se sebou manipulovat v zájmu budování světského království / v konečném důsledku, které jde proti nám/, ale zaměřme se na Boží království a jeho principy.