Clicks800
MementoMori+++
6

Przeciwstawiać się złu !

Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Jk 4 7

8 Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć.
9 Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie.
10 A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje.
11 Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. 1 P 5


A Pan Jezus do św. Katarzyny ze Sieny w "Dialogu o Bożej opatrzności" w CXXI powiedział :

"Teraz posłuchaj, najdroższa córko. Abyście, ty i inni słudzy moi, byli bardziej skłonni ofiarować za nich pokorne i ustawiczne modlitwy, pokażę ci i przedstawię zbrodnicze życie zbyt wielu moich kapłanów. Gdziekolwiek spojrzysz, widzisz, że świeccy i zakonnicy, kapłani i prałaci, mali i wielcy, młodzi i starzy, ludzie różnego stanu, tylko Mnie obrażają. Wszyscy szerzą zarazę grzechu śmiertelnego. Lecz zaraza ta nie może Mnie dotknąć, ani Mi szkodzić, jest śmiertelna tylko dla nich samych."

Jeśli prawo świeckie wraz z wszystkimi mediami powiedziałoby że masz zrzucić się z balkonu i byś tak zrobił to przecież nie prawo świeckie i media będą odpowiadały za to coś zrobił tylko ty sam. A tamci mogą powiedzieć lekceważąco "po co nas słuchał, swojego rozumu nie ma ?" . Jeżeli prawo i władza świecka mówi że masz z Boga zrezygnować dla swojego zdrowia, i jak podejmiesz taką decyzję, to wina nie spada na władze i prawo świeckie ale na CIEBIE bo to była TWOJA DECYZJA.

Tak samo diabeł nie ma dostępu do nas jeżeli sami się nie zgodzimy i nie wcielimy jego pomysłów, do których nas chce przymusić. Jednak jak ulegniemy, to my ulegamy, to jest nasz wybór, decyzja a nie diabła czy innego człowieka.

MementoMori+++
7 U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach, jak to jest dziś u nas - mieszkańców Judy i Jerozolimy, i całego Izraela, u bliskich i dalekich, we wszystkich krajach, dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali.
8 Panie! Wstyd na twarzach u nas, u naszych królów, u naszych przywódców i u naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Dn 9
Weronika....S
Świat obecny zaakceptował oszustwo i tym oszustwem się fascynuje. Najgorsze jednak jest oszustwo w obrębie Kościoła Katolickiego serwowane przez odstępcze jego elity i namawianie do zniewagi Najświętszego Sakramentu, poprzez przyjmowanie Komunii Świętej na stojąco i do ręki.
MementoMori+++
Konformizm i kult Cezara i zdrowia w Kościele.
Ten kto miał służyć Bogu i odcina się od Boga, powinien od razu opuścić Kościół, a nie żyć kosztem Kościoła niszcząc go i wspierając władze która z Kościołem walczy... Zupełna bezrozumność :/
Beatus 1
Przewrotność diabła polega na tym, że zaciemnia rozum ludzi, dlatego nie tylko stawiają swoje zdrowie i życie na pierwszym miejscu, ale na dodatek uważają, że to jest zgodne z nauczaniem Kościoła. Mistrz kłamstwa mami, usypia sumienia i karmi pychę. Zauważ, że niewielu dostrzega, że to co robi władza świecka jest atakiem na Kościół katolicki. Słyszałam kapłana, który tłumaczył ludziom, że jeżeli …More
Przewrotność diabła polega na tym, że zaciemnia rozum ludzi, dlatego nie tylko stawiają swoje zdrowie i życie na pierwszym miejscu, ale na dodatek uważają, że to jest zgodne z nauczaniem Kościoła. Mistrz kłamstwa mami, usypia sumienia i karmi pychę. Zauważ, że niewielu dostrzega, że to co robi władza świecka jest atakiem na Kościół katolicki. Słyszałam kapłana, który tłumaczył ludziom, że jeżeli będą zdyscyplinowani, to rząd to doceni i święta Zmartwychwstania Pańskiego się odbędą. Jego umysł już jest zniewolony przez propagandę. Już jest niewolnikiem.
MementoMori+++
Racja. Obietnice diabelskie są pustosłowiem. Jeśli kapłani posłuchają tego pustosłowia i w wysłannikach diabła będą pokładali nadzieje i ufność, to później będzie za późno, okaże się że byli narzędziami w niszczeniu Kościoła Chrystusa, zorientują się że dali się oszukać, bo nie posłuchali Boga.
Orędzia
Zło nadchodzi i przybiera rożne formy,ale największym oszustwem bedzie...ZNAMIĘ BESTII - *Lucyferaza, bioluminescencyjny enzym w bliskiej podcz…