18:59
mk2017
1166
Bos016
Księdza Marka zawsze z ciekawością słucham i warto.