molot
Dobra, o co tu naprawdę chodzi? O Prawdę czy o Franciszka? Bo Müller akceptuje heretyckie dokumenty Soboru Watykańskiego II.