Clicks3
lv.news

Pompozais Vatikāna dokuments: Eitanāzija, kas līdzinās slepkavībai

Ticības doktrīnas kongregācija publicēja 22. septembra dokumentu ar nosaukumu Samaritanus bonus, kas noraida eitanāziju un pašnāvību, kas tiek identificētas kā patiesībā ļaunas darbības.

"Eitanāzija ir slepkavība, kuru nevar attaisnot bez mērķa un kas nepieļauj nekādu līdzdalību vai aktīvu vai pasīvu sadarbību," teikts dokumentā.

Un: "Tie, kas apstiprina eitanāzijas likumus un palīdzēja pašnāvībai, kļūst par grēka līdzzinātājiem, kurus citi izpildīs."

Priesteriem ieteicams nepiešķirt sakramentus pacientiem, kuri plāno beigt savu dzīvi, tostarp veikt grēksūdzi un slimnieku svaidīšanu.

Visticamāk, ka dokuments nav tā papīra vērts, uz kura tas ir rakstīts. Vatikānam ir bijusi pompozu tekstu publicēšanas vēsture, lai pie nākamās izdevības varētu tiem pretoties.

#newsWholhhgaov