Clicks1.2K
Libor Halik
3

Mamografie a falešná rakovina prsou

Milióny žien terorizované falošne pozitívnymi výsledkami mamografie.
Ako informuje združenie Susan G. Komen na osvetu o rakovine prsníka na svojom americkom internetovom sídle, v budúcnosti dostane rakovinu prsníka viac ako 1,3 miliónov žien ročne.
Združenie hrdo informuje, že v súčasnosti chodí pravidelne na mamografiu 70 percent žien nad 40 rokov. Verejnosti však už nepovedia, že projekt »osvety« – ktorý podporuje podávanie chemikálií a ožarovanie – vyrába miliónom žien falošné diagnózy, a to v dôsledku použitia mamografickej technológie, ktorú združenie intenzívne propaguje. Medicínsky časopis New England Journal of Medicine identifikoval približne 1,3 miliónov falošne diagnostikovaných prípadov rakoviny prsníka. Autori z toho vyvodzujú záver: mamografie vedú k tomu, že milióny žien sa nesprávne domnievajú, že majú rakovinu prsníka, aj keď to v skutočnosti vôbec nie je pravda.
Vysoko cenené mamografie identifikujú milióny diagnóz rakoviny, ktoré potom milióny nič netušiacich žien štvú do ďalších zbytočných vyšetrení, postupov, medikamentóznej liečby a ožarovania.
Kam tečú peniaze vierozvestcov rakoviny prsníka?
Namiesto »konečného víťazstva nad rakovinou prsníka«, ako tvrdí združenie Susan G. Komen, dostávajú pravidelnú finančnú podporu mamografické vyšetrenia a následná medikamentózna liečba a ožarovanie, ktoré nesú úžitok iba medicínskemu priemyslu a rakovine samotnej. Iba v rámci programu »Komen Race for the Cure« bolo vyzbieraných viac ako dve miliardy dolárov. Kam tečú tie peniaze? Celkom určite nie sú použité na nájdenie spôsobu vyliečenia rakoviny. Sú používané v prvom rade na to, aby milióny žien presvedčili, že majú rakovina prsníka, aj keď to vôbec nie je pravda.
Je to v podstate jeden veľký podvod. Združenie Susan G. Komen je v skutočnosti firma s množstvom dobre platených zamestnancov, marketingových pracovníkov a riaditeľov, ktorí nerobia nič iné, iba šíria názor jednej strany. 39,1 percent ich prostriedkov vo výške 390 miliónov dolárov tečie do verejnej osvety, v rámci ktorej nikto nerieši aspekty zdravej výživy, iba sa ženám vtĺka do hlavy, aby pravidelne chodili na skríning a hltali tabletky. Vyzbierané peniaze sú prakticky bezodkladne použité na nákup mamografických zariadení. Podľa údajov združenia, najefektívnejším skríningovým zariadením na boj proti rakovine prsníka je posvätný mamogram. Zostatok peňazí ide na organizáciu zbierok a reklamu v rozhlase, ktorou združenie propaguje svoj zavádzajúci program.
Realita zisťovania rakoviny prsníka
Väčšina mamografií odhalí rakovinu v takzvanom »nultom štádiu«. Tieto neinvazívne tumory, ak nie sú liečené, sa nevyvíjajú ďalej, nespôsobujú žiadnu škodu a nestanú sa invazívnymi. Ustúpia aj bez liekov a bez ožarovania. Žiaľ, milióny žien sú vháňané do tejto mašinérie a neúmyselne klamané, keď predsa všetko svedčí o tom, že objav rakoviny prsníka v nultom štádiu ešte vôbec nič neznamená. Celý skríningový systém iba nafukuje rakovinovú štatistiku USA a vháňa do mašinérie nových pacientov.
Ako združenie Komen hrdo hlási, ženy, ktoré prežili rakovinu prsníka, počtom tri milióny pacientov tvoria najväčšiu skupinu osôb v USA, ktoré prežili rakovinu. To je samozrejme pravda, keď si uvedomíme, že väčšina preživších »prežila« rakovinu, ktorá nebola invazívna alebo ktorá vôbec nebola regresívna. V skutočnosti, istá štúdia podľa časopisu Lancet Oncology potvrdzuje, že väčšina »invazívnych« rakovinových tumorov, ak ostanú neliečené, časom zmizne.
Vo vedeckej štúdii sa okrem toho zdôrazňuje: »Zavedenie mamografického skríningu v Spojených štátoch viedlo k tomu, že počet každoročne odhalených prípadov rakoviny prsníka vo včasnom štádiu sa zdvojnásobil.« A predsa vychádzajú z toho, že »pravdepodobne iba 6,5 percenta týchto tumorov rakoviny prsníka vo včasnom štádiu sa vyvinie do pokročilej rakoviny«.
Ešte väčší podvod
Mamografické zariadenia vyžarujú takzvané mäkké röntgenové lúče s energiou 30 keV (kiloelektrónvoltov), ktorú sú tri razy karcinogénnejšie, ako tvrdé žiarenie atómových bômb! Tejto skutočnosti dnes nikto nevenuje pozornosť, pretože v súčasnosti aplikované modely radiačného rizika boli vyvinuté ešte pred objavom DNK (deoxyribonukleovej kyseliny).
Vedci by mali vyvinúť technológiu skenovania, ktorá by sa pozrela mamografii na zúbky, a ukázala, aký dopad má na ľudské bunky nízkoenergetické žiarenie!
Keď je DNK vystavená mäkkému žiareniu mamografického zariadenia, gény »rakoviny prsníka« BRCA1 a BRCA2 zasiahnu do samoopravného mechanizmu DNK tela. Tým, že telo sa pokúša zredukovať karcinogény, ktoré vzniknú ožarovaním, zvyšuje sa náchylnosť na rakovinový tumor.
Lekári musia pochopiť, že mamografia röntgenovým žiarením nezabráni neskoršej rakovine, naopak, skôr ju vyvolá, pretože toto žiarenie „mučí“ DNK.
Ženy by nemali podľahnúť tlaku, dať sa vohnať na röntgenové mamografie, ktoré generujú falošné diagnózy a v skutočnosti rakovinu spôsobujú, a »osveta o rakovine prsníka« združenia Susan G. Komen by ženám mala povedať pravdu.
info.kopp-verlag.de/…/1-3-millionen-f…

Preklad z nemčiny ďurino, máj 2013
Komentár: Podobnosť s podobnými združeniami na Slovensku je čisto náhodná.
www.auria.sk/blog/miliony-zien-te…

Doplňuji od onkologa, dříve primáře bavorské nemocnice MUDr. Hamera:
..Vezmeme li si jako příklad naši pacientku s rakovinou prsu, jejíž dítě bylo těžce zraněno, když vběhlo pod auto. A vemme v potaz, že po třech měsících pobytu v nemocnici je dítě opět zdravé. A nyní se objeví u RH matky uzlina v levém prsu. Je jí řečeno, že se musí amputovat celý prs, neboť jinak podstupuje nebezpečí, že zhoubné rakovinné buňky se „rozptýlí“ nebo doplavou krví a mohou způsobit „vzdálené metastázy“. A aby se tomuto zabránilo, musí se co nejdříve začít s chemoterapií, aby se usmrtily všechny zhoubné buňky. Mladá matka nyní postavena před pro ní šokující diagnózu oznámených zásahů utrpí např. následující další šokové konfliktní šoky: 1. konflikt zohyzdění znamená melanom v oblasti jizvy levého tehdejšího prsu 2. konflikt ztráty sebeocenění znamená osteolýzu žeber v oblasti levého tehdejšího prsu (tam se nehodím, tady už za nic nestojím) 3. útočný konflikt proti levému prsnímu prostoru, který má být operován
znamená mezoteliom pohrudnice levé pohrudnice 4. konflikt ze strachu ze smrti znamená kulaté ložisko plic(adeno karcinom) Části změny orgánů patřící k těmto konfliktům si člověk všimne již brzy: melanom a kulaté plicní ložisko. A protože dítě je opět zdravé, taky tzv. daleké „metastázy“ v pravém laterálním mozečku, totiž: hamerschovo ohnisko v uzdravovací fázi. Osteolýzu žeber a pleurálního výpotku si člověk všimne obvykle teprve v uzdravovací fázi, když došlo k řešení konfliktu. Na tom je vidět: Pohádka o metastázách je nedokázaná a nedokazatelná hypotéza...... Rakovinu vyléčil MUDr. Hamer
Libor Halik
Libor Halik
Psychika a rakovina - primář bavorské onkologické kliniky 1)
Psychická příčina a psychická léčba rakoviny. MUDr. Hamer Psychika a rakovina - primář bavorské onkologické kliniky 1)
Libor Halik
Mamografia röntgenovým žiarením nezabráni neskoršej rakovine, naopak, skôr ju vyvolá, pretože toto žiarenie „mučí“ DNK. Ženy by nemali podľahnúť tlaku, dať sa vohnať na röntgenové mamografie, ktoré generujú falošné diagnózy a v skutočnosti rakovinu spôsobujú.