Clicks1.3K
Edward7
13

Cele Agendy 21/2030, "Covid" narzędziem realizacji tych planów

Agenda 2030 to nic innego jak ponowne uruchomienie Agendy 21. ONZ wykorzystuje takie aktualizacje planów, aby utrzymać podekscytowanie i zaangażowanie swoich ludzi. Agenda 2030 zawiera po prostu bardziej szczegółowe informacje na temat tego, jak i co zamierzają zrobić. Pamiętaj, Agenda 21 została wprowadzona jako „kompleksowy plan reorganizacji społeczeństwa ludzkiego”. Agenda 2030 zawiera więcej szczegółów na temat tego, jak należy to zrobić, wraz z bardziej szczegółową datą pełnego wdrożenia.

Agenda 21 jest „kompleksowym planem reorganizacji ludzkiego społeczeństwa”,jest zniszczenie wolnej przedsiębiorczości, (bez pandemii te założenia nigdy by się nie spełniły , dlatego to nie "covid" tworzy tą agendę , ale agenda (globalistów) stworzyła "covid" wcelu realizacji planów zniwewolenia ...) W weekend 25-27 września 2015 r. W siedzibie ONZ w Nowym Jorku tysiące delegatów, dyplomatów ONZ, przedstawicieli organizacji pozarządowych, głów państw i "papieża", zgromadzą się, aby zaprezentować nowy piętnastolecie plan zatytułowany „Transforming Our World: the Agenda 2030 for Sustainable Development”. Podobnie jak w 1992 roku otwarcie mówią nam, co zawiera plan i jak zamierzają go wprowadzić w życie. Preambuła planu mówi: „Wszystkie kraje i wszyscy interesariusze, działając na zasadzie partnerstwa, ZREALIZUJĄ ten plan”. Dalej mówi: „Jesteśmy zdeterminowani, aby podjąć śmiałe i transformacyjne kroki, które są pilnie potrzebne, aby skierować świat na "zrównoważoną" ścieżkę. Wyruszając w tę zbiorową podróż, obiecujemy, że nikt nie zostanie w tyle ”. Oto siedemnaście celów, które należy przedstawić i co one naprawdę oznaczają:

Cel 1. Wyeliminuj wszędzie ubóstwo we wszystkich jego formach . Jedyną odpowiedzią, jaką oferuje plan eliminacji ubóstwa, jest redystrybucja bogactwa. Dokument wzywa do „równych praw do zasobów gospodarczych”. Oznacza to, że rząd rości sobie prawo do odebrania wszystkiego, co należy do ciebie, aby dać komuś, kogo uzna za bardziej na to zasługującego. To kradzież usankcjonowana przez rząd. To są tylko "plastry", które niczego nie rozwiązują. Jutro ci "dostawcy chleba" będą potrzebowali więcej. W tych planach nie ma ani jednego pomysłu, aby dać biednym sposób na zdobycie własnego majątku, aby nie potrzebowali już rządowych dotacji. Wynik końcowy; niekończący się cykl biedy, który pochłonie klasę średnią.

Cel 2. Eliminacja głodu, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i poprawa odżywiania oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa. Dokumenty ONZ szczegółowo opisują kontrolowanie dostaw żywności. Opisują szczegółowo egzekwowanie „taktyk zrównoważonego rolnictwa”, które, jak udowodniono, podnoszą koszty produkcji żywności, jednocześnie zmniejszając plony. Zasadniczo jest to stara radziecka praktyka kontroli gospodarstw, która zamieniła światowy kosz z chlebem w nieproduktywne nieużytki. Dokument szczegółowo opisuje wykorzystanie kontrolowanych przez rząd banków nasion i roślin… „w celu zapewnienia dostępu oraz sprawiedliwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych i związanej z nimi tradycyjnej wiedzy, zgodnie z ustaleniami międzynarodowymi”. Innymi słowy, nasze przyszłe źródła żywności trafią w ręce politycznie powiązanych biurokratów, którzy nigdy nie byli na farmie. . Głód na masową skalę sprowadzi populację do bardziej zrównoważonego poziomu.

Cel 3. Zapewnij zdrowe życie i promuj dobre samopoczucie wszystkich w każdym wieku . Oznacza to pełną kontrolę nad tym, jak i gdzie mieszkamy oraz co wolno nam jeść. Zdrowe życie, które promują, oznacza po prostu zmuszanie nas do opuszczania samochodów i chodzenia na rowerze i jazdy na rowerze, gdy jesteśmy przenoszeni do kontrolowanych wieżowców, sankcjonowanych przez rząd. Mięso będzie wykluczone, ponieważ hodowla stad nie jest uważana za „zrównoważoną”. Ale nie martw się, "Obamacare" dla wszystkich poradzi sobie z przewidywalnym pogorszeniem stanu zdrowia, który z pewnością nastąpi.

Cel 4. Zapewnienie integracyjnej i sprawiedliwej edukacji wysokiej jakości oraz promowanie możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich. Od dawna wiemy, że uczenie się przez całe życie jest sposobem na ciągłe stosowanie praktyk modyfikacji zachowań, aby zapewnić utrzymanie pożądanych postaw, wartości i przekonań potrzebnych do życia w globalnej wiosce.

Cel 5. Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję wszystkich kobiet i dziewcząt. Tęczowa flaga powiewa, gdy ignorujemy prawo szariatu i jego wojnę z kobietami.

Cel 6. Zapewnienie dostępności i zrównoważonego zarządzania wodą i warunkami sanitarnymi . Zapytaj Kalifornię, jak działa dla nich zrównoważona kontrola wody, ponieważ te zasady zburzyły systemy wodne i tamy, aby „uwolnić rzeki”. Pierwsi pionierzy zamienili tę ziemię za pustynię. Zbudowali zaawansowany system kontroli wody, który zaowocował "szmaragdowozielonym" rajem. Teraz, gdy polityka zrównoważonego rozwoju jest egzekwowana, są świadkami, powrotu pustyni, niszczącej żyzną ziemię. Tymczasem w całym kraju EPA przejmuje kontrolę nad wszystkimi wodami w Stanach Zjednoczonych. Kontroluj wodę, kontroluj populację.

Cel 7. Zapewnić wszystkim dostęp do niedrogiej, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii. Poważnie? Ich rozwiązaniem jest zakaz ropy i wymuszenie stosowania energii wiatrowej i słonecznej. Każde badanie przeprowadzone w kraju i na świecie dowiodło, że te „nowoczesne” źródła energii są zawodne i podnoszą koszty energii. Niektórzy zgłaszają problemy zdrowotne związane z życiem pod turbinami. Co więcej, rzeź ptaków i nietoperzy, które są siekane i smażone przez te „zrównoważone” praktyki energetyczne, są sprzeczne ze wszystkim, co powiedzieli nam ekolodzy o ochronie gatunków.

Cel 8. Promowanie trwałego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i trwałego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich . Jedno, czego dowiodły nasze 23 lata Agendy 21, to brak wzrostu gospodarczego. Kraje europejskie, które wdrożyły wytyczne dotyczące zrównoważonej energii i kontroli wody, teraz porzucają te programy tak szybko, jak to możliwe, aby uratować swoje gospodarki. A kto decyduje, co jest „produktywną” lub „przyzwoitą” pracą? Czy pozostawiamy decyzję biurokratom?

Cel 9. Tworzenie odpornej infrastruktury, promowanie sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonej industrializacji oraz wspieranie innowacji. Och, chodź teraz. Zrównoważona industrializacja oznacza zniszczony przemysł. Żaden prawdziwy przemysł nie może pozostać w biznesie w gospodarce zarządzanej przez rząd, z jej zmieniającymi się zasadami i stałym wzrostem podatków. Rząd nie tworzy przemysłu ani dobrobytu. Prawdziwym zadaniem naszego rządu jest zapewnienie ochrony rynku, aby prawdziwi innowatorzy mieli swobodę tworzenia nowych pomysłów, branż i możliwości. Sam rząd jest zabójcą pracy, kiedy przeszkadza.

Cel 10. Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami. Jest to kolejna forma redystrybucji bogactwa, która zmusza przemysł z pierwszego do trzeciego świata. Stosując opresyjną zrównoważoną politykę w celu podwyższenia kosztów produkcji, firmy są zmuszone przenosić swoje fabryki do biedniejszych krajów. Druga sztuczka polega na tym, aby zwolnić te biedniejsze narody z samych zasad i przepisów dotyczących ochrony środowiska, które spowodowały przeniesienie fabryk. Czy ktoś może wyjaśnić, w jaki sposób pomaga to środowisku? Tak nie jest. Po prostu wszyscy są równie biedni. To także zamach na suwerenność narodową.

Cel 11. Spraw, aby miasta i osady ludzkie były integracyjne, bezpieczne, odporne i zrównoważone. To inteligentny wzrost, który obiecuje utopię rodzin i sąsiadów, którzy bawią się i pracują razem, jeżdżą na rowerach, chodzą do pracy w społecznościach wolnych od stresu. To naprawdę oznacza koniec praw własności prywatnej, domów jednorodzinnych i wieżowców, gdzie mieszkańcy są nadmiernie opodatkowani, nadmiernie regulowani, czynsze są wysokie, a indywidualne myśli i działania są postrzegane jako zagrożenie dla „uporządkowanego społeczeństwa. ” Nawiasem mówiąc, American Planning Association przeprowadziło badanie, aby sprawdzić, czy ich plany inteligentnego wzrostu zadziałały, a ich własny raport wykazał, że inteligentny wzrost nie działa.

Cel 12. Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji. Cóż więcej można powiedzieć? Sterowanie (odwrócenie) góry na dół.

Cel 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ich skutkom. Oto jest! Korzeń całego planu. Zmiana klimatu. Ile raportów naukowych muszą przedstawić prawdziwi naukowcy, aby wykazać, że jest to największe oszustwo, jakie kiedykolwiek wymyślono, aby stworzyć powód, dla którego rząd kontroluje każdy aspekt naszego życia? Prawdziwy cel: „ Nieważne, czy nauka o globalnym ociepleniu jest fałszywa - zmiany klimatyczne dają największą szansę na wprowadzenie sprawiedliwości i równości na świecie ”. Christine Stewart (była kanadyjska minister środowiska). Sprawiedliwość zbudowana na kłamstwie? A oto kolejny cytat, aby to wyjaśnić. „ Musimy poradzić sobie z problemem globalnego ocieplenia. Nawet jeśli teoria globalnego ocieplenia jest błędna, będziemy postępować właściwie w zakresie polityki gospodarczej i środowiskowej. „Timothy Wirth (Prezydent, Fundacja ONZ). Cel uświęca środki! Zauważ, że pan Wirth jest tak samo zainteresowany ekonomią, jak środowiskiem.

Cel 14. Chroń oceany, morza i zasoby morskie i korzystaj z nich w sposób zrównoważony dla zrównoważonego rozwoju . Kontroluj wodę, kontroluj społeczeństwo. Ten naprawdę ma na celu zniszczenie przemysłu naftowego, aby wzmocnić energię wiatru i słońca. To ONZ bije w pierś, aby stać się centralnym rządem globalnym, jakim zawsze chciał być. Nie ma większego prawa do mórz niż do powietrza, którym oddychamy, czy także do powierzchni księżyca.

Cel 15. Ochrona, przywracanie i promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych, zrównoważone zarządzanie lasami, zwalczanie pustynnienia oraz powstrzymanie i odwrócenie degradacji gleby oraz zatrzymanie utraty różnorodności biologicznej. Czy oglądałeś wiadomości, jak największe pożary w historii niszczą miliony akrów lasów? Dlaczego to się dzieje? Ze względu na zrównoważoną gospodarkę leśną, która nie pozwala na usuwanie martwych drzew z dna lasu. Tworzy to gęstość palnego materiału, który podsyca bardzo gorące i niemożliwe do opanowania pożary. Jeśli chcesz uratować las, wyślij ekologa z powrotem do jego wieżowca w Nowym Jorku, gdzie jest jego miejsce.

Cel 16. Promowanie pokojowych i integracyjnych społeczeństw na rzecz zrównoważonego rozwoju, zapewnienie wszystkim dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz tworzenie skutecznych, odpowiedzialnych i integracyjnych instytucji na wszystkich poziomach. To jest sprawiedliwość społeczna, która naprawdę oznacza inżynierię społeczną. Czy widziałeś kiedyś, jak „skuteczna” lub „odpowiedzialna” instytucja wyszła z Organizacji Narodów Zjednoczonych? Z natury rzeczy ONZ jest nieobliczalna. Kto byłby podmiotem nadzorującym tę odpowiedzialność? Każdy z tych programów nakreślonych w Agendzie 2030 tworzy pieniądze, władzę i powoduje brak odpowiedzialności na każdym szczeblu rządów. Dlatego rząd wymyka się teraz spod kontroli, a ludzie czują się beznadziejni, próbując poradzić sobie ze swoimi rządami. Cel 16 należy nazwać celem „Lisy prowadzące kurnik”.

Cel 17. Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju. Oznacza to ponowne uruchomienie Agendy 21, ponieważ było to pierwotne „globalne partnerstwo”. Ten cel jest wezwaniem do tego, aby wszystkie traktaty, plany i plany opracowane na masowych posiedzeniach ONZ stały się prawem na całym świecie. Jest to globalny rząd i pewna droga do nieszczęścia, zniszczenia ludzkiego społeczeństwa, indywidualnych myśli, motywacji i marzeń.

W 1992 roku powiedzieli nam, że Agenda 21 to tylko sugestia. Dziś, po doświadczeniu „gwałtownej transformacji” naszego społeczeństwa, do której nawoływał Al Gore, wiemy, że było to znacznie więcej. A my ponieśliśmy konsekwencje, gdy nasza gospodarka gwałtownie spadła, gdy zniknęła klasa średnia, nie ma miejsc pracy, a na świecie panuje chaos.
Teraz elita władzy, która żeruje na biednych i bezradnych, jest zdeterminowana, aby dokończyć zadanie. Szybko zmierzają do celu, jakim jest eliminacja poszczególnych państw narodowych; kontrolowanie indywidualnych działań i wymazywanie własności prywatnej z powierzchni Ziemi. Ich celem jest uczynienie nas wszystkich „równymi” w tych samych łańcuchach, aby nikt z nas nie mógł zakłócić ich dobrze uporządkowanego utopijnego koszmaru.
Cóż, teraz nasz wehikuł czasu sprowadził nas z powrotem z 1992 do współczesności. Kiedy wysiadamy, jeden głos powinien dzwonić w naszych uszach. W jasnych i zwięzłych słowach ostrzeżono nas o tym, do czego ma służyć Agenda 21. „ Czy nie jest jedyną nadzieją dla planety na upadek krajów uprzemysłowionych? Czy nie jest to naszym obowiązkiem, aby to osiągnąć? ” Głos należał do Maurice'a Strong'a, Sekretarza Generalnego Przewodniczącego Szczytu Ziemi ONZ, który wygłosił oficjalne oświadczenie.

Ale tutaj, w 2015 roku, te same siły zamierzają wprowadzić Agendę 2030. Mamy tę przewagę, że wiemy, co jest zamierzone. Agenda 2030 „Transformacja świata” ma powstać na gruzach i spustoszeniu tysiąca takich schematów kontroli życia ludzkiego. Za każdym razem nie udało im się osiągnąć swoich wzniosłych celów, ale powodowali powolny spadek wolności i samowystarczalności. I za każdym razem wracają z nowym „planem”. Agenda 2030 to ponowne uruchomienie Agendy 21. Ale tym razem ty i ja nie mamy wymówki, żeby to zignorować. Od początku wiemy, co to jest. Teraz mamy nową szansę i obowiązek powstrzymania go. Dostaliśmy drugą szansę. Nie marnujmy tego. przez Toma DeWeese americanpolicy.org

Strzeżone sekrety i rażące oszustwa - Dr Vernon Coleman MB ChB DSc FRSA

Żyjemy w środku największego zagrożenia życia ludzkiego od, no cóż, od zawsze. Jeśli o mnie chodzi, Bill Gates jest większym zagrożeniem niż Adolf Hitler.

Większość ludzi chodzi we śnie i za pięć lat prawdopodobnie nadal nie zrozumieją, dlaczego ich życie zmieniło się tak dramatycznie i na gorsze. Najmniej inteligentni i najmniej poinformowani będą po prostu winić ukryte oszustwo - lub jakikolwiek inny fałszywy kryzys wymyślony przez globalistów, maniaków zmian klimatycznych i zwolenników Agendy 21. Współpracownicy nigdy się nie dowiedzą, że pandemia została szczegółowo przewidziana przez wielu głównych graczy. Do tego czasu jeden światowy rząd będzie kontrolował każdy aspekt naszego życia - w tym nasz dostęp do własnych pieniędzy i dostęp do żywności.

Zwolennicy rządu światowego potępiają wszelką opozycję jako zmartwioną zagrożeniami dla ich statusu społecznego, jako rasistów, jako autorytarnych. Monstery, demonizowanie odbywa się nieubłaganie, a kolaboranci są nieustannie rekrutowani jako piechurzy na wojnie. Pamiętaj, nigdy nie zapominaj, okrutne wezwanie policjantki Dicka do współpracowników, by zawstydzali osoby z ukrytymi niepełnosprawnościami i problemami zdrowotnymi, a także osoby posiadające wolny duch i wolne umysły.

Ich cel jest wyraźnie widoczny; ma na celu odczłowieczenie ludzi, pozwolenie robotom na przejęcie władzy nad światem, odebranie nam wszystkich naszych serc i dusz oraz naszej wolności i demokracji. Celem czwartej rewolucji przemysłowej jest kontrolowanie tego, kim jesteśmy oraz co robimy i co myślimy. To jest Wielki Reset. Wszystkie dzieci zostaną zaprogramowane. Roboty przejmą praktycznie wszystkie zadania. Światowa populacja zmniejszy się o 95%. Deklarowanym celem ONZ jest upadek krajów uprzemysłowionych. `` Nikt '', mówi ONZ, `` nie wejdzie w New Age, jeśli nie przyjmie inicjacji lucyferiańskiej. Chcą nas przestraszyć, podzielić i odebrać nam całą moc.

Chcą zniszczyć małe biznesy i klasę średnią, wszystkie ambicje i aspiracje. Chcą skonfiskować całą własność prywatną i spowodować chaos gospodarczy, aby zresetować świat. Chcą powołać niewybieralnych gubernatorów regionalnych - tak jak planowała to UE - i zakazać wszelkich przejawów nacjonalizmu. Na przykład flagi narodowe będą zakazane.

W Anglii najnowsze dane pokazują, że ogólny wskaźnik śmiertelności w czerwcu był niższy od średniej. Umiera mniej ludzi niż zwykle, ale rząd nadal zachowuje się tak, jakbyśmy przeżywali zarazę.

Liczby są ciekawą lekturą.

Liczba osób umierających z powodu chorób serca, raka płuc, udaru mózgu i raka jelita grubego jest znacznie niższa od normy w czerwcu.

Jedynym wzrostem jest oczywiście liczba osób umierających z powodu COVID-19 - nowego uczestnika pierwszej dziesiątki.

Ale dziwne jest to, że podczas gdy liczba osób umierających na COVID-19 wynosi 53 na 100 000, liczba osób umierających z powodu grypy, zapalenia płuc i przewlekłej choroby dolnych dróg oddechowych była znacznie niższa niż zwykle.

Rzeczywiście, liczba zgonów z powodu grypy i zapalenia płuc była o 19,1 na 100 000 niższa niż zwykle w czerwcu. Liczba zgonów z powodu przewlekłej choroby dolnych dróg oddechowych była o 16,7 na 100 000 mniej niż zwykle w czerwcu. A liczba osób w podeszłym wieku rzekomo umierających z powodu demencji była o 18,5 na 100 000 niższa niż zwykle. Dane dotyczące demencji są istotne, po pierwsze, ponieważ nikt w rzeczywistości nie umiera z powodu demencji, a po drugie, ponieważ zdecydowana większość pacjentów z demencją ma ponad 80 lat, podobnie jak osoby, które rzekomo zmarły z powodu COVID-19.

Teraz naprawdę dziwne jest to, że jeśli dodasz te trzy cyfry do siebie, otrzymasz 54,3 na 100 000 - co, przez jeden z tych dziwnych małych zbiegów okoliczności, które wydają się obecnie powszechne, jest prawie takie samo, jak liczba umierania 19.

Więc oto jesteśmy.

Osoby o podejrzanej naturze mogą podejrzewać, że nikt tak naprawdę nie umarł z powodu COVID-19, ale że ludzie, którzy zwykle umarliby na grypę, zapalenie płuc, demencję lub przewlekłą chorobę układu oddechowego, zostali odrzuceni jako zgony COVID-19 tylko po to, abyśmy wszyscy byli przerażeni i dać pretekst do zamknięcia całego kraju - zamknięcia znacznej części służby zdrowia, szkół, fabryk i sklepów, restauracji i pubów, kręgielni, kin, teatrów i wszelkiego rodzaju usług.

Oczywiście ty i ja nie mamy podejrzanej natury. Chcielibyśmy, aby ten film nadal żył i miał się dobrze na platformie YouTube, dlatego unikamy wyciągania wniosków.

Dlatego uważamy, że te liczby to tylko zbieg okoliczności. Tylko małe dziwactwa; dziwactwa losu.

Skutek zamknięcia kraju był oczywiście katastrofalny.

Na przykład prawie jedna trzecia kobiet z pierwotnym rakiem piersi miała przełożone leczenie, badania lub wizyty z powodu histerii. Co więcej, nowe badanie wykazało, że pacjenci, którzy doświadczyli opóźnień, byli o 20% bardziej narażeni na depresję i lęk niż kobiety, których leczenie przebiegło tak, jak powinno.

Przyszły mi na myśl dwie rzeczy.

Po pierwsze, każdy powinien być zdziwiony, że kobiety z rakiem, którym odmówiono niezbędnego leczenia, były bardziej narażone na depresję. Osobiście nie rozumiem, dlaczego 100% kobiet nie było przygnębionych i niespokojnych.

Po drugie, jestem zaskoczony faktem, że chociaż brytyjska służba zdrowia nie mogła zapewnić podstawowych usług medycznych kobietom z rakiem piersi, mogła jednak przeprowadzić ankietę wśród kobiet, które zostały porzucone. Mogę sobie wyobrazić rozmowę.

- Witam, czy to pani Hancock? To jest? Dobry. Jak wiesz, niedawno zdiagnozowano u Ciebie raka piersi. Co sądzisz o fakcie, że twoje leczenie zostało opóźnione w nieskończoność?

To jest coś, o czym nawet Nero nie pomyślał, kiedy podpalił Rzym. Powinien był wysłać kilku niewolników, aby przeprowadzili badanie obywateli, gdy ich miasto spłonęło na popiół.

W międzyczasie energiczni matematycy z Imperial College w Londynie, uczelni wspieranej przez Billa Gatesa, która zamknęła kraj z powodu grypy, modelowego odpowiednika Three Stooges, odkryli, że blokada może doprowadzić do dodatkowych 1,4 miliona zgonów z powodu gruźlicy. Cesarscy mieszkańcy college'u uważają, że blokady cofnęły walkę z gruźlicą o co najmniej pięć do ośmiu lat.

A brytyjski Departament Zdrowia i Opieki Społecznej doszedł do wniosku, że zamknięcie spowodowane siejącym paniką w Imperial College będzie miało większy wpływ na nasze zdrowie i życie niż COVID-19. Wydaje mi się, że wspomniałem o tym w marcu.

Gdyby zostały mi łzy, płakałbym.

Ale Imperial College to coś więcej.

Szczerze mówiąc, trudno mi w to uwierzyć, ale najwyraźniej twierdzą, że gdybyśmy nie zostali zamknięci, zginęłoby 1,6 miliona ludzi.

Tak.

Ferguson i reszta gangu w Imperial twierdzą, że powinniśmy być im wdzięczni.

Wygląda na to, że nie przeczytali raportów, z których wynikało, że ich prognozy są tak beznadziejne, jak to tylko możliwe. Byłoby nam wszystkim znacznie lepiej, gdyby pies zjadł zadanie domowe Fergusona. Niektórzy próbują się zdecydować, czy to histeryczny nonsens z Imperial College, który doprowadził do paniki, czy panika z Imperial College, która doprowadziła do histerii. Nie mam takiego dylematu.

Myślę, że Ferguson i Imperial College zostali wybrani przez polityków, ponieważ politycy wiedzieli, że spieprzą prognozę. W końcu to jest to, co robili regularnie od lat.

Myślę, że mam tego dość w Imperial College. Powinni otrzymać pożyteczną pracę do wykonania. Muszą być gdzieś publiczne toalety, które wymagają czyszczenia.

A może to byłoby dla nich zbyt trudne.

A dokument ponownie opublikowany przez oficjalnych doradców rządu brytyjskiego w SAGE - z pewnością najbardziej nieodpowiedni akronim w historii - potwierdza to, co mówiłem od miesięcy: że ich rada dla rządu polegała na wykorzystaniu mediów do zwiększenia poczucia osobistego zagrożenia i zwiększyć poczucie odpowiedzialności wobec innych.

Pozwolę sobie przypomnieć, że płacimy tym draniom grube pensje.

Ale zamiast opiekować się nami, uspokajać nasze lęki i sprawiać, że jesteśmy mniej zestresowani, celowo robili wszystko, co w ich mocy, aby nas przerazić i podsycić przerażające historie.

Nie ufaj rządowi, unikaj środków masowego przekazu i walcz z kłamstwami.

W międzyczasie przywódcy czterech narodów w Wielkiej Brytanii robili wszystko, co w ich mocy, aby wywołać zamieszanie i dodatkowy niepokój.

Zebrałem się na odwagę, aby kiedyś zajrzeć na stronę internetową BBC i znaleźć oficjalne zasady dotyczące tego, jak i kiedy ludzie mogą się spotykać.

W Anglii sześć osób z wielu gospodarstw domowych lub do 30 osób z dwóch gospodarstw domowych może spotykać się razem na świeżym powietrzu. Nie mogą zbliżyć się na więcej niż metr i trzy cale. W Szkocji może spotykać się do 15 osób z maksymalnie pięciu gospodarstw domowych, o ile wszystkie są oddalone od siebie o sześć stóp i sześć cali. W Walii może spotykać się dowolna liczba osób z dwóch gospodarstw domowych, o ile są one oddalone od siebie o sześć stóp i sześć cali. W Irlandii Północnej do 30 osób może spotykać się na świeżym powietrzu, ale muszą one być oddalone od siebie o trzy stopy i trzy cale.

Zasady są równie mylące w przypadku spotkań w pomieszczeniach. W Anglii dwa gospodarstwa domowe mogą się spotkać razem, w Szkocji osiem osób z trzech gospodarstw domowych, w Walii dwa gospodarstwa domowe mogą tworzyć jedno duże gospodarstwo domowe, a w Irlandii Północnej dziesięć osób z czterech gospodarstw domowych można spotkać. Nie ma porady, co dzieje się z obywatelami mieszkającymi na granicy między dwoma krajami.

Jedyny wniosek z tych wszystkich bzdur jest taki, że nie ma w tym żadnej nauki. Idioci urzędnicy i politycy najwyraźniej wszystko wymyślili.

Założę się, że nie mogli przestać śmiać się do siebie, pisząc te bzdury.

W międzyczasie pojawia się coraz więcej dowodów na to, że coraz mniej zgonów jest przypisywanych do covid-19 i że coraz więcej ludzi jest odpornych. Testowanie jest nonsensem, równie zawodnym jak Tony Blair, ale ponieważ pozytywy pojawiają się z przewidywalną regularnością, rządy wykorzystują wyniki jako wymówkę dla nowych i trudniejszych przepisów.

A media przez cały czas po prostu wspierają fałszerstwo, mistyfikację, oszustwo.

Naturalną skłonnością mediów jest kwestionowanie, atakowanie i szydzenie z rządzących. Niektóre gazety będą wspierać jeden punkt widzenia, a inne inny. To jest demokracja.

Ale tym razem główne media zjednoczyły się w poparciu mistyfikacji koronawirusa. Zagrożenie dla opinii publicznej zostało znacznie wyolbrzymione, a oficjalna polityka została zgłoszona bez pytania. Nawet w czasie wojny zawsze są dziennikarze głównego nurtu, którzy kwestionują to, co się dzieje. Ale tym razem niewiele. Wszystkie metody nadzoru zostały pochwalone. Historie zostały zmanipulowane, a wszyscy protestujący przeciwko nadmiernemu zabijaniu zostali potępieni jako kretyni lub gorzej.

Media dały się wykorzystać w ramach psychologicznych operacji organizowanych przez rządy. Główne platformy internetowe, takie jak Google, Facebook, Twitter i YouTube, ocenzurowały krytyczne uwagi - nawet jeśli są one uzasadnione faktami. Straciłem liczbę usuniętych filmów wideo. Żaden z tych zakazanych filmów nie zawierał niczego nieprawdziwego ani niedokładnego. Lekarze otrzymali zakaz zabrania głosu. Jeden lekarz, którego znam, został wykreślony z rejestru medycznego w Wielkiej Brytanii za zakwestionowanie oficjalnej linii. Wszystkie kłamstwa pochodziły od polityków i doradców i zostały z entuzjazmem rozpowszechnione przez organizacje medialne, takie jak BBC w Wielkiej Brytanii. Z mojego doświadczenia wynika, że nawet Wikipedia stała się częścią geopolitycznego potępienia jednostek.

W 2010 roku amerykańska Fundacja Rockefellera opisała scenariusz blokady, w którym pandemia może zostać wykorzystana do kontrolowania populacji. Scenariusz „lockstep” napisany dziesięć lat temu został szczegółowo zrealizowany. Śledzenie kontaktów zostało wprowadzone, mimo że ponad 500 naukowców ostrzegało przed bezprecedensowym nadzorem.

Istnieją dowody na to, że niektórzy z tych, którzy wytwarzają fałszywe informacje - a winni obejmują niektóre znane uniwersytety i czasopisma, które mają linki do służb bezpieczeństwa.

Nie ma już wątpliwości, że polityka zdrowotna jest wykorzystywana do osiągania celów geopolitycznych.

Prowadzimy wojnę z naszymi własnymi rządami, wieloma naszymi uniwersytetami i większością naszych mediów.

W dłuższej perspektywie musimy wyczyścić stajnie i stworzyć nowy system polityczny i administracyjny. Potrzebujemy nowych liderów, nowych mediów i nowego zarządzania. Nasi politycy i urzędnicy państwowi zrobili gorzej niż zawiedli - zdradzili nas.

Copyright Vernon Coleman Sierpień 2020 www.vernoncoleman.com
wojan50
Bill G. to taki wyrośnięty chłopiec jeszcze w krótkich spodenkach o ograniczonym umyśle. W młodości obrywał muchom skrzydełka, nadmuchiwał żaby, kroił je tępym scyzorykiem i był szczególnie nieznośnym chłopcem. Pamiętam takich ze szkoły, byli dużo poniżej przeciętnej, a później szli do milicji, wojska, czy innych służb, gdzie mogli się wyżyć i pokazać swoją “wyższość” nad innymi. Bardziej cwani …More
Bill G. to taki wyrośnięty chłopiec jeszcze w krótkich spodenkach o ograniczonym umyśle. W młodości obrywał muchom skrzydełka, nadmuchiwał żaby, kroił je tępym scyzorykiem i był szczególnie nieznośnym chłopcem. Pamiętam takich ze szkoły, byli dużo poniżej przeciętnej, a później szli do milicji, wojska, czy innych służb, gdzie mogli się wyżyć i pokazać swoją “wyższość” nad innymi. Bardziej cwani handlowali dolarami, byli kapusiami itp. Niektórzy wyszczekani zostali radnymi, lub “zaszli” jeszcze wyżej. Teraz taki właśnie cwaniak pragnie przeprowadzać swoje “eksperymenty” na ludziach - bo taki charakter - to jest w genach ! Takich i podobnych istot jest niestety bardzo wiele i próbują nam narzucać swój niepojęty i niewymierzalny debilizm !
służebnica Pańska
Media dały się wykorzystać w ramach psychologicznych operacji organizowanych przez rządy. Główne platformy internetowe, takie jak Google, Facebook, Twitter i YouTube, ocenzurowały krytyczne uwagi - nawet jeśli są one uzasadnione faktami. Straciłem liczbę usuniętych filmów wideo. Żaden z tych zakazanych filmów nie zawierał niczego nieprawdziwego ani niedokładnego. Lekarze otrzymali zakaz zabrania …More
Media dały się wykorzystać w ramach psychologicznych operacji organizowanych przez rządy. Główne platformy internetowe, takie jak Google, Facebook, Twitter i YouTube, ocenzurowały krytyczne uwagi - nawet jeśli są one uzasadnione faktami. Straciłem liczbę usuniętych filmów wideo. Żaden z tych zakazanych filmów nie zawierał niczego nieprawdziwego ani niedokładnego. Lekarze otrzymali zakaz zabrania głosu. Jeden lekarz, którego znam, został wykreślony z rejestru medycznego w Wielkiej Brytanii za zakwestionowanie oficjalnej linii. Wszystkie kłamstwa pochodziły od polityków i doradców i zostały z entuzjazmem rozpowszechnione przez organizacje medialne, takie jak BBC w Wielkiej Brytanii. Z mojego doświadczenia wynika, że nawet Wikipedia stała się częścią geopolitycznego potępienia jednostek.