TerezaK
111.6K

Zjevení podle Jána

V. V. · 16 h · 🔔🔥🔥🔥TŘI DNY TEMNOTY - PROROCKÉ VAROVÁNÍ Elizabeth Marie, 1.září 2022 (přijato 24.srpna 2022) Prorocké varování: Tři dny temnoty - Elizabeth Marie - 444 Prophecy News "Během …More
V. V. · 16 h ·
🔔🔥🔥🔥TŘI DNY TEMNOTY - PROROCKÉ VAROVÁNÍ
Elizabeth Marie, 1.září 2022 (přijato 24.srpna 2022)
Prorocké varování: Tři dny temnoty - Elizabeth Marie - 444 Prophecy News
"Během temnoty bude čas, kdy budu mluvit k duším lidí. DOSTANOU ŠANCI PŘIJÍT KE MNĚ NA POLENOU. Bude to čas zpětného pohledu a zkoumání vlastního života. Mnozí ke Mně přijdou poprvé a já je přijmu, protože jejich duše budou odhaleny přímo před jejich očima.
Najdou se však takoví, kteří ODMÍTNOU VELKÝ POHYB DUCHA a jen ještě více ZATVRDÍ SVÁ SRDCE. Budou na cestě do záhuby a JEJICH konečným CÍLEM BUDE PEKLO.
MODLETE SE ZA DUŠE KOLEM VÁS, aby obměkly, a pak Mě přijaly, svého jediného skutečného Spasitele.
Pro ty, kteří ke Mně volají, budu jejich SVĚTLEM v TEMNOTĚ. (Pak jsem v duchu viděla rodinu, jak sedí ve tmě na podlaze svého domu. Seděli kolem velké zapálené svíčky, která kolem nich jasně svítila.) Uprostřed nich bude jasně zářit svíčka a osvětlí jim cestu. Během této doby zůstaňte uvnitř a zatáhněte …More
TerezaK
Mojžíšův Exodus byl asi předobrazem (tak jako bylo mnoho ze Starého Zákona předobrazem pro NZ) Vytržení Církve, Exodu, který chystá Hospodin Bůh pro věřící v posledních časech. MOJŽÍŠ EXODUSfilmy cz (desat bozich prikazani sk 2006) - YouTube Rozumět tomu asi nebudeme, ale jak se můžeme připravit je, asi poučením ze Starého Zákona, zvl. z Exodu.
TerezaK
Zjevení podle Jána V. V.
· 12 h ·
PŘICHÁZEJÍ MOCNÉ BOUŘE!!!
Heaven’s Shofar, 2.srpna 2022
Mighty Storms Are Coming!! - Heaven's Shofar - 444 Prophecy News
PŘIPRAVTE SVÉ LODĚ, děti, na VELKÉ BOUŘE, které PŘICHÁZEJÍ ! Nebojte se...protože JÁ JSEM S VÁMI! Jsem VAŠE KOTVA a zajistím, aby vaše lodě nesklouzly z kurzu a neztratily se na moři!
Pamatujte, že když jsem byl na zemi, vždy jsem měl …More
Zjevení podle Jána V. V.

· 12 h ·

PŘICHÁZEJÍ MOCNÉ BOUŘE!!!
Heaven’s Shofar, 2.srpna 2022
Mighty Storms Are Coming!! - Heaven's Shofar - 444 Prophecy News
PŘIPRAVTE SVÉ LODĚ, děti, na VELKÉ BOUŘE, které PŘICHÁZEJÍ ! Nebojte se...protože JÁ JSEM S VÁMI! Jsem VAŠE KOTVA a zajistím, aby vaše lodě nesklouzly z kurzu a neztratily se na moři!

Pamatujte, že když jsem byl na zemi, vždy jsem měl DOKONALÝ POKOJ Mého Otce a dokonce jsem tvrdě spal, když kolem zuřily prudké vlny a všichni Moji učedníci zpanikařili a báli se, že zahynou! MĚJ VÍRU... NEZAHYNEŠ, ó Můj milovaný! I když všude kolem tebe zuří vítr a vlny, UDRŽÍM TĚ ve svém stejně dokonalém pokoji, pokud tvoje mysl bude neochvějná a zaměřená na Mě a NE na bouři!

MŮJ POKOJ není takový, jaký dává svět, ale PŘEVYŠUJE VEŠKERÉ CHÁPÁNÍ, jak brzy uvidíte, Mé děti! ZŮSTAŇTE VE MNĚ, jako já ve vás, a SPOLEČNĚ PŘEJDEME TYTO BOUŘE!

SHALOM (pokoj), děti, Můj shalom (pokoj) je vám dán! Já, váš KAPITÁN, JSEM U KORMIDLA a nic se vám nestane, ale VAŠE VÍRA MUSÍ BÝT NEOCHVĚJNÁ, chcete-li projít těmito bouřemi zcela bez úhony!

Miluji vás, Mé děti! STŮJTE PEVNĚ v tom, co je nyní na vás, a BUĎTE V POKOJI s vědomím, že jsem s vámi a NIKDY VÁS NEOPUSTÍM ani nezanechám! ODPOČÍVEJTE VE MNĚ, ve Mně samotném, protože JSEM VÁŠ ÚKRYT a vaše PEVNÁ VĚŽ! Jsem váš Jehovah Šalom (Hospodin je pokoj).

Král Yeshua, Ježíš

…..................

PÍSMO:
Izajáš 26:3 – (AMP)
3 „Toho, jehož mysl je neochvějná [to znamená oddaná a zaměřená na Tebe – jak sklonem, tak charakterem], budeš udržovat v dokonalém a stálém pokoji, protože Ti důvěřuje a uchýlí se k Tobě [s nadějí a sebevědomým očekáváním].

Matouš 8:24-26 – (NLT)
24 Náhle zasáhla jezero prudká bouře a do člunu se vtrhly vlny. Ale Ježíš spal. 25 Učedníci šli a vzbudili ho křikem: „Pane, zachraň nás! Utopíme se!“ 26 Ježíš odpověděl: „Proč se bojíte? Tak málo věříte!" Pak vstal a pokáral vítr a vlny a najednou nastal velký klid.

Jan 14:27 – (NIV)
27 „Pokoj vám zanechávám; můj pokoj vám dávám. Nedávám vám, jako dává svět. Nenechte svá srdce znepokojovat a nebojte se.

Izajáš 43:2 – (NKJV)
„Až půjdeš přes vody, budu s tebou; A přes řeky, nestrhne vás proud. Když projdete ohněm, nespálíte se a plamen vás nespálí."

Žalm 91:9-10
Izajáš 41:10
Žalm 61:3-4
Přísloví 13:10

Zjevení podle Jána
b8111
Snad mohu dát zde, i tento fil. dokument, který prezentuje poslední události a s kterým se ztotožňuji: JEDNO Z NEJKVALITNĚJŠÍCH ZPRACOVÁNÍ, BUDOUCÍCH UDÁLOSTÍ / i přesto, že…
b8111
Terezko, toto zjevení na mě působí zmatečně. Navíc , zde vkládá autor své myšlenky, kde kompletuje Egyptské rány, s událostmi sedmi andělů s polnicemi Zj kap. 8,9 a posledními ranami Zj kap.16.
Tyto polnice ze Zj8,9kap. se dle mnohých biblických badatelů již staly. Pouze sedmá polnice Zj11kap. představuje závěrečné události plánu spasení, kdy Kristus převezme vládu a moc.
b8111
Autor uvádí 7 ran z 10 ran Ex7-11kap., které by se měly udát v posledních časech. A to:
Mor krve, mor vředu, mor krupobití /součást 7 rány/mor na zvířatech, mor temnoty – události Zj16kap.
Mor kobylek – události Zj9kap, pátá polnice.
Mor žabí – pouze v Ex, ve Zj16kap. se jedná o démony.
b8111
Těsně předtím, než vstoupíme do doby velkého soužení, všichni praví křesťané obdrží pečeť živého Boha, kterému bude předcházet malá doba soužení, kdy budeme nuceni učinit rozhodnutí, komu budeme sloužit. Moc, která zadržovala bezbožné, přestane působit. Posledních 7 ran padne na národy, které dali přednost šelmě. Zapečetěný Boží lid bude chráněn před nimi. Ovšem to neznamená, že …More
Těsně předtím, než vstoupíme do doby velkého soužení, všichni praví křesťané obdrží pečeť živého Boha, kterému bude předcházet malá doba soužení, kdy budeme nuceni učinit rozhodnutí, komu budeme sloužit. Moc, která zadržovala bezbožné, přestane působit. Posledních 7 ran padne na národy, které dali přednost šelmě. Zapečetěný Boží lid bude chráněn před nimi. Ovšem to neznamená, že nebude pronásledován těmi, kteří je budou nenávidět. Tak jako v Exodu – rány se jich nedotkli, ale byli pronásledováni.
TerezaK
:-) ani, asi nejde o to, abychom všemu rozuměli, jinak by to ani nebyla zkouška. Ale pro nás je důležité, abychom byli připraveni - a to můžeme jenom srdcem, osobní vazbou k Bohu.
b8111
Anděl světla/satan/ svede mnoho věřících, ať z nevědomosti, ze strachu, či kvůli osobnímu prospěchu. Přeji Ti opravdovou připravenost, tak jak píšeš. Připravenost, není jenom o vědomostech, rozpoznání co je pečetí, ale hlavně o tom, abychom měli "olej v lampách", tedy Božího ducha, Jeho povahu, touhu být lepším. A tento olej nebudem moci dát jiným, až budou v lítosti zmateně pobíhat …More
Anděl světla/satan/ svede mnoho věřících, ať z nevědomosti, ze strachu, či kvůli osobnímu prospěchu. Přeji Ti opravdovou připravenost, tak jak píšeš. Připravenost, není jenom o vědomostech, rozpoznání co je pečetí, ale hlavně o tom, abychom měli "olej v lampách", tedy Božího ducha, Jeho povahu, touhu být lepším. A tento olej nebudem moci dát jiným, až budou v lítosti zmateně pobíhat v přicházejících hrůzách, neboť Boží milost po zapečetění, bude již uzavřena. Přeji Ti hezký zbytek dne, sestro.
TerezaK
člověk pro svůj pocit bezpečí, potřebuje nadhled, přehled, výhled, rozumět událostem, co se děje, rozum by měl podepírat víru. Ale nevím, zda je to v každé situaci možné a pro všechny (každý hodnotíme situaci jinak). Rozhodně při bouři na moři, chtěl vědět rybáři na lodi, kde jsou jejich vesla, kormidlo, plachty, sítě, atd .. chytali se všeho, co jim připadalo logické k záchraně .. jen …More
člověk pro svůj pocit bezpečí, potřebuje nadhled, přehled, výhled, rozumět událostem, co se děje, rozum by měl podepírat víru. Ale nevím, zda je to v každé situaci možné a pro všechny (každý hodnotíme situaci jinak). Rozhodně při bouři na moři, chtěl vědět rybáři na lodi, kde jsou jejich vesla, kormidlo, plachty, sítě, atd .. chytali se všeho, co jim připadalo logické k záchraně .. jen je nenapadlo podívat se na Pána Ježíše, který klidně spal .. Tedy, co je pro nás rozumem podstatné, nemusí být podstatné pro záchranu.
b8111
...Tedy, co je pro nás rozumem podstatné, nemusí být podstatné pro záchranu....
Pěkně napsané, velmi výstižné.