Clicks541
Samson1
2
Samson1
Samson1
Nebo píseň Tomáše Akvinského.... Zrak i chuť tu klame mysl mou, ale sluchu svému věřím s jistotou, věří co Syn Boží dí, věkověčná pravda z jeho úst mi zní.