Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks4.5K
pl.news
5

Szokujące zdjęcia: pseudomałżeństwo homoseksualne zawarte w austriackim kościele

O. Michael Kopp przewodniczył mszy pseudomałżeńskiej pary homoseksualnej dwóch lesbijek. Do tego okropieństwa doszło w kościele pw. św. Małgorzaty w Wolfsbergu w Austrii.

Parafia jest częścią diecezji klagenfurckiej, obecnie pozbawionej biskupa. Szokujące zdjęcia stały się przebojem w sieci społecznościowej wśród polskich Katolików (zdjęcia poniżej).

Kopp od 2018 jest dyrektorem biura rodziny w diecezji Klagenfurtu. Od stycznia 2019 zajmuje identyczne stanowisko również w znacznie większej diecezji Graz, którą obecnie burzy prohomoseksualny biskup Wilhelm Krautwaschl.

#newsEkqndcttkz

Henoh
Piątek, 16.03.2012, godz.22.20

Moja droga, umiłowana córko, ból i cierpienie Moich biednych wyznawców, którzy muszą bezradnie patrzeć, ponieważ nowe przepisy prawa są sprzeczne z Moimi Naukami, osiągają bezprecedensowy poziom na świecie.

Dzieci, nie tylko musicie być świadkami grzechu, ale musicie następnie patrzeć, jak grzech jest wam przedstawiany, gdy zmuszani jesteście do zaakceptowania go,…More
Piątek, 16.03.2012, godz.22.20

Moja droga, umiłowana córko, ból i cierpienie Moich biednych wyznawców, którzy muszą bezradnie patrzeć, ponieważ nowe przepisy prawa są sprzeczne z Moimi Naukami, osiągają bezprecedensowy poziom na świecie.

Dzieci, nie tylko musicie być świadkami grzechu, ale musicie następnie patrzeć, jak grzech jest wam przedstawiany, gdy zmuszani jesteście do zaakceptowania go, jakby był czymś humanitarnym.

Odnoszę się tu w szczególności do jednego grzechu, małżeństwa osób tej samej płci, które jest przedstawiane jako naturalne prawo.

Następnie jest od was oczekiwane, że zaakceptujecie tę obrzydliwość, ponieważ jest ona ustanawiana przed tronem Mojego Ojca w kościele. Nie wystarczy dla tych ludzi, że małżeństwa tej samej płci przyzwalane są w oczach prawa, ale chcą oni następnie zmusić Boga Ojca, aby dał im swoje błogosławieństwo. On nie mógłby tego nigdy uczynić, ponieważ jest to grzech ciężki w Jego oczach.

Jak ośmielają się ci ludzie myśleć, że akceptowalne jest demonstrowanie tego obrzydliwego aktu w Kościołach Mojego Ojca?

Dzieci, Ja kocham każdą duszę.

Kocham grzeszników.

Czuję wstręt do ich grzechów, ale kocham grzeszników.

Akty seksualne osób tej samej płci są nieakceptowalne w oczach Mojego Ojca.

Módlcie się za te dusze, ponieważ kocham je, ale nie mogę dać im łask, których pragną.

Muszą wiedzieć, że bez względu na to, jak bardzo się starają uzyskać akceptację małżeństwa osób tej samej płci, nie są one uprawnione do udziału w świętym sakramencie małżeństwa.

Sakrament musi pochodzić od Boga. Zasady otrzymywania sakramentów muszą wynikać z Nauk Mojego Ojca.

Nie możecie zmusić Mojego Ojca, Najwyższego Boga, aby dał Swoje błogosławieństwo lub dostęp do Jego świętych sakramentów, jeśli nie są one przestrzegane w taki sposób, jak powinny być.

Grzech jest teraz przedstawiany w świecie, jako coś dobrego.

Jak już wcześniej powiedziałem, świat odwrócił się tyłem do przodu.

Dobro przedstawiane jest jako zło i wyszydzani są ludzie, którzy starają się żyć według praw Boga Ojca.


Zło, bez względu na sposób ubierania go, nie może być obrócone w akt dobroci w oczach Mojego Ojca.

Mój Ojciec ukarze tych, którzy nadal będą afiszować przed Nim swoje grzechy.

Uważajcie na to ostrzeżenie, gdyż wasze grzechy, które są popełniane, kiedy odrzucacie posłuszeństwo Bogu, nie będą i nie mogą być odpuszczone.

Jest tak, ponieważ odmawiacie uznania grzechu takim, jaki jest.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus
wacula25wp.pl and one more user like this.
wacula25wp.pl likes this.
przeciwherezjom likes this.
Wolą ulec zmuszeniu niż być męczennikami.To zdrada Jezusa i Jego Kościoła.
wacula25wp.pl likes this.
O. Michael uczestniczy w bluźnierczym ceremonialne ZDA SPRAWĘ przed Bogiem w chwili swej śmierci
Jest zapowiedziane, że księża będą zmuszani do odprawiania takich okropieństw. Czyż można wątpić w te proroctwa, właściwie to wszystko nie wymaga przepowiedni - wystarczy zdrowa logika!
urszula wójcik and one more user like this.
urszula wójcik likes this.
wacula25wp.pl likes this.
9 Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, 10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. - 1 Kor 6:9
urszula wójcik and 3 more users like this.
urszula wójcik likes this.
wacula25wp.pl likes this.
elmira111 likes this.
przeciwherezjom likes this.