Augustin 19
11.7K
Hermenegild
Všetko vo svete pre svetské použitie je už označkované 666. Bez toho označenia si nekúpiš ani múku v obchode.