Clicks1.5K
Edward7
33

Związek Pracowników Służby Zdrowia; "Pandemia covid19 stanowi bezprecedensowe globalne oszustwo naukowe"

Autor: United Health Professionals
Komunikat pracowników służby zdrowia, lekarzy i naukowców, który został wysłany do rządów trzydziestu krajów. Poniżej znajduje się pełny tekst, który został wysłany do rządów. Link do oryginalnego dokumentu: Bardzo pilne: międzynarodowy komunikat ostrzegawczy dotyczący COVID-19
Zobacz tutaj listę rządów, do których wysłano pismo. Tekst zawiera cytaty z wybitnych naukowców i pracowników służby zdrowia.
Dokument powiązanych pracowników służby zdrowia (wersja pdf przesłana do GR)

Wybrane punkty
-Zostań w domu, ratuj życie ”było czystym kłamstwem".
-Usuńcie następujące nielegalne, nienaukowe i niehigieniczne środki: zamknięcie, obowiązkowe maski dla osób zdrowych, dystans społeczny jednego lub dwóch metrów.
-Zamknięcie nie tylko zabiło wiele osób, ale także zniszczyło zdrowie fizyczne i psychiczne, gospodarkę, edukację i inne aspekty życia.
-Na naturalną historię wirusa [koronawirusa- grypy] nie mają wpływu środki społeczne [blokada, maski, zamknięcie restauracji, godzina policyjna
-Kiedy państwo wie lepiej i łamie prawa człowieka, znajdujemy się na niebezpiecznej drodze.
-Wykluczcie swoich ekspertów i doradców, którzy mają powiązania lub konflikty interesów z firmami farmaceutycznymi:
-Zatrzymajcie kampanie szczepień i odrzuć oszustwo związane z pseudosanitarnymi paszportami, które w rzeczywistości jest projektem polityczno-komercyjnym.


***
Jesteśmy pracownikami służby zdrowia z międzynarodowej grupy: United Health Professionals, składającej się z ponad 1500 członków (w tym profesorów medycyny, lekarzy intensywnej opieki medycznej i specjalistów chorób zakaźnych) z różnych krajów Europy, Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii oraz w sierpniu 26 lutego 2020 roku wystosowaliśmy ostrzeżenie o wybuchu COVID do rządów i obywateli krajów na całym świecie.
Najpierw zacznijmy od wniosków z raportu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 2010 roku w sprawie zarządzania epidemią H1N1:
„Zgromadzenie Parlamentarne jest zaniepokojone sposobem, w jaki pandemia grypy H1N1 została potraktowana nie tylko przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), ale także przez właściwe organy ds. Zdrowia na szczeblu Unii Europejskiej i na szczeblu krajowym. Jest szczególnie zaniepokojony niektórymi konsekwencjami podjętych decyzji i udzielonych porad, które prowadzą do zniekształcenia priorytetów publicznej służby zdrowia w Europie,do marnowania dużych sum publicznych pieniędzy, a także do nieuzasadnionych obaw i obaw o zagrożenia dla zdrowia ... Stwierdzono poważne braki w przejrzystości procesów decyzyjnych związanych z pandemią, które budzą obawy o możliwy wpływ leku branży w niektórych ważnych decyzjach….

Wiedza, że te same błędy popełnione podczas epidemii H1N1 powtarzają się dzisiaj w epidemii COVID. Jesteście ofiarami największego oszustwa zdrowotnego XXI wieku pod względem realnego zagrożenia wirusem, środków, które należy podjąć, liczby, testów i leczenia, a zostało to zrobione przy użyciu tych samych technik manipulacji, które były używane podczas epidemii . H1N1 czy wojny w Iraku. Eksperci, profesorowie medycyny oraz zespoły naukowe i medyczne zaczęli ostrzegać innych o tym już w marcu 2020 r.

Kraje świata (poza rzadkimi przypadkami, takimi jak: Szwecja, Białoruś czy Tanzania) bez zastanowienia się , tylko naśladowały i ślepo podążały za innymi. Ta epidemia jest wzmacniana, dramatyzowana i instrumentalizowana przez przestępców, którzy wykorzystują ją do osiągnięcia ekonomicznych, politycznych i ideologicznych celów oraz programów szkodliwych dla ludzkości, a my wam to pokażemy. Musisz szybko powstrzymać to globalne oszustwo (ponieważ jest to poważne zagrożenie dla twojego ludu i twojego kraju w zakresie: zdrowia, ekonomii, edukacji, ekologii i praw człowieka) poprzez natychmiastowe podjęcie następujących działań:

1-Usuńcie wszystkie ograniczenia
Usuń następujące nielegalne, nienaukowe i niehigieniczne środki: zamknięcie, obowiązkowe maski dla osób zdrowych, dystans społeczny jednego lub dwóch metrów. Te szalone, głupie środki to herezje wymyślone w 2020 roku, które nie istnieją w medycynie ani zdrowiu publicznym i nie są oparte na żadnych dowodach naukowych.
Nie tak radziliśmy sobie z epidemią:
-" Świat oszalał '' z blokadami koronawirusa , które" sprzeczne z tym, co wiadomo o zarządzaniu pandemiami wirusów '' ( dr Anders Tegnell , główny epidemiolog Szwecji, 24 czerwca 2020 r.).
- „Śmiertelność z powodu infekcji wydaje się prawie taka sama jak w przypadku grypy, ale nigdy wcześniej nie wprowadzaliśmy tak drastycznych środków, kiedy mieliśmy pandemie grypy. I nie możemy z nimi żyć przez długie lata »( prof. Peter Gøtzsche , 1 grudnia 2020).
- „Decyzja o zamknięciu , i decyzja o noszeniu masek… nie jest oparta na danych naukowych…” ( prof. Didier Raoult , 24 czerwca 2020).
- „Na naturalną historię wirusa [koronawirusa] nie mają wpływu środki społeczne [zamknięcie, maski, zamknięcie restauracji, godzina policyjna itp.] ... Zamknięcie nie spowodowało spadku liczby przypadków ... Jeśli chodzi o zamknięcie restauracje, które miały bardzo rygorystyczne protokoły sanitarne ... oczywiście, nie mam możliwości ich bronić ... w ogóle nie wpłynęło to na epidemię ... Zamknięcie niczego nie zmieniło ... »( Prof. Philippe Parola , 3 grudnia 2020).
- «Nie ma naukowych dowodów na poparcie katastrofalnej zasady dwóch metrów. Badania niskiej jakości są wykorzystywane do uzasadnienia polityki mającej ogromne konsekwencje dla nas wszystkich ”( Profesorowie Carl Heneghan i Tom Jefferson , 19 czerwca 2020 r.).
- „Groteskowe, absurdalne i bardzo niebezpieczne środki… straszny wpływ na światową gospodarkę… samozniszczenie i zbiorowe samobójstwo…” ( prof. Sucharit Bhakd i, marzec 2020 r. Wysłał też wówczas list do kanclerz Niemiec Angeli Merkel).
Co więcej, te tyrańskie środki naruszają Powszechną Deklarację Praw Człowieka w jej artykułach: 3, 5, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 30 oraz Konwencję o prawach dziecka UNICEF. w swoich artykułach: 28, 29, 32, 37.
- „Kiedy państwo wie lepiej i łamie prawa człowieka, idziemy niebezpieczną drogą. Pandemia spowodowała naruszenie podstawowych praw człowieka… Nie przeprowadzono najmniejszej analizy etycznej, czy było to uzasadnione. Tak nie jest »( prof. Peter Gøtzsche , 4 grudnia 2020 r.).
Zmuszanie ludzi zdrowych do noszenia masek jest nie tylko herezją, ale również szkodliwe dla zdrowia i ekologii (zanieczyszczenia- śmieci) oraz jest formą złego traktowania:
- „Całkowicie bezpodstawna dyktatura masek” ( prof. Christian Perronne , 22 września 2020).
- „Godzina policyjna ... obowiązywała w czasie okupacji niemieckiej, kiedy do domów wchodzili milicja i gestapo. A teraz odwiedzimy policję, aby sprawdzić, czy przy stole siedzi więcej niż sześć osób! Co to za szaleństwo? »( Prof. Christian Perronne , 15 października 2020).
- «Każdej zimy w Paryżu łóżka OIOM są całkowicie zajęte. Przenosimy pacjentów… każdej zimy, w normalnych warunkach ”( prof. Bruno Mégarbane , anestezjolog i lekarz intensywnej terapii, 27 września 2020 r.)
«W żadnej z 2 fal ... nie wszystkie OIOM były nasycone, to nieprawda ze są pełne! »( Prof. Michaël Peyromaure , 18 stycznia 2021 r.)

2-Otwarta gospodarka, szkoły, uczelnie, transport lotniczy i jednostki szpitalne.

3-Wyklucz swoich ekspertów i doradców, którzy mają powiązania lub wspólne interesy z firmami farmaceutycznymi

W sprawozdaniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 2010 r. Dotyczącym zarządzania epidemią H1N1 stwierdzono również:
„Zgromadzenie apeluje do organów ds. Zdrowia publicznego na szczeblu międzynarodowym, europejskim i krajowym - aw szczególności do WHO - ... do zapewnienia, aby wszystkie osoby podlegające wspólnym interesom byli wykluczeni z delikatnych procesów decyzyjnych”.

Eksperci z krajów, które lobbowały za tymi całkowicie heretyckimi środkami, są naśladowcami, ignorantami lub skorumpowanymi przez przemysł farmaceutyczny.

4-Żądaj międzynarodowego i niezależnego śledztwa oraz osądzenia osób odpowiedzialnych za to oszustwo
1 października 2020 roku niemiecki prawnik Reiner Fuellmich ogłosił, że międzynarodowa sieć prawników będzie bronić największej sprawy sądowej w historii:

„Środki przeciw koronacji spowodowały i nadal powodują tak niszczycielskie szkody dla zdrowia i gospodarki światowej populacji, że zbrodnie popełnione przez (…) WHO muszą być prawnie zakwalifikowane jako rzeczywiste zbrodnie przeciwko ludzkości, zgodnie z definicją zawartą w art. prawo karne.".
Powiedział również, że należy to nazwać „skandalem korony", a osoby odpowiedzialne powinny być ścigane i pozywane za szkody cywilne”. Badania powinny koncentrować się między innymi na Bruce Aylward (WHO) i Neil Ferguson (ICL).

-10 stycznia 2021: List nadany przez The Sun i napisany przez prawników, posła, działaczy na rzecz praw człowieka i byłego generała Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, skierowany do FBI i MI-5 wraz ze służbami bezpieczeństwa w Kanadzie w Niemczech i Australii, gdzie autorzy mówią:

„Piszemy ten list, aby poprosić o wszczęcie i / lub przyspieszenie federalnego dochodzenia w sprawie debaty naukowej na temat głównych decyzji politycznych w czasie kryzysu COVID-19. W trakcie naszej pracy zidentyfikowaliśmy problemy o charakterze potencjalnie kryminalnym i uważamy, że dochodzenie to jest konieczne, aby zapewnić odpowiednią reprezentację interesów społeczeństwa przez osoby promujące określone polityki dotyczące pandemii.
Tak zwane blokady , które został „uchwalone celowo ... w celu zubożenia narodów, które go wdrożyły”

Dziwne kraje, takie jak Szwecja, Tanzania czy Białoruś - co można pogratulować - odrzuciły zamknięcie i nie podążały ślepo za innymi, a jeśli zastosujemy rozumowanie "obrońców więzienia", rezultatem musi być masakra lub nasycenie ich systemu szpitalnego . Czy tak jest w tych trzech krajach?
Odpowiedź oczywiście brzmi: nie. Dodatkowo 15 września 2020 roku BMJ opublikowało artykuł pod tytułem:

«COVID-19: Dlaczego Białoruś ma jeden z najniższych wskaźników śmiertelności w Europie? ».

Te trzy kraje są żywym dowodem oszustwa związanego z zamknięciem, a ponieważ ta rzeczywistość może wzbudzić opinię publiczną i ludzie widzą, że zostali okłamani, skorumpowana prasa od początku rozpowszechniała artykuły, a nawet fałszywe wiadomości przeciwko Szwecji i Białorusi. .

Słynne międzynarodowe motto:
„Zostań w domu, ratuj życie” było kłamstwem . Wręcz przeciwnie, uwięzienie nie tylko zabiło wiele osób, ale także zniszczyło zdrowie fizyczne i psychiczne, gospodarkę, edukację i inne aspekty życia. Na przykład zamknięcie w Stanach Zjednoczonych zabiło tysiące pacjentów z chorobą Alzheimera, którzy również zmarli z dala od swoich rodzin. W Wielkiej Brytanii: w wyniku "ucieczki byków" (samobójstwa) zginęło 21 000 osób.

Skutki uwięzienia „były absolutnie szkodliwe. Nie uratowali życia, które zapowiedzieli, że mogą uratować… To broń masowego rażenia i widzimy jej wpływ na zdrowie… społeczne… ekonomiczne skutki… tworząc drugą prawdziwą falę ”( prof. Jean-François Toussain t, 24 września, 2020). Więzienie waszego ludu jest zbrodnią przeciwko ludzkości, której nawet naziści nie popełnili!

- «Ten kraj popełnia dramatyczny błąd ... Co my zaproponujemy? Że wszyscy pozostają zamknięci na całe życie, ponieważ na zewnątrz są wirusy? Wszyscy oszaleli, wszyscy oszaleli!… Podpalamy planetę ”( prof. Didier Raoult, 27 października 2020).

- „To wielkie złudzenie, ale wykorzystywane przez wielkie koncerny farmaceutyczne, a także przez polityków ... To strach organizowany z powodów politycznych i ekonomicznych” ( prof. Christian Perronne , 31 sierpnia 2020).

- „To tylko globalne oszustwo, aby zarobić duże zyski, uratować banki i w międzyczasie zrujnować klasy średnie w imię epidemii ... zniszczonej przez libertycydy, rzekomo środki sanitarne” ( dr Nicole Delépine , 18 grudnia 2020).

- „Mamy medyczne dowody na to, że jest to oszustwo” ( dr Heiko Schöning , lipiec 2020).

- «Pomyśl o tych dwóch pytaniach:… Czy koronawirus jest sztuczny? … Czy próbowałeś wykorzystać tę chorobę wirusową lub psychozę do własnych celów i zainteresowań? ( Aleksander Łukaszenk lub Prezydent Białorusi). - „Istnieje całkowicie bezpodstawna histeria publiczna, napędzana przez media i polityków. To jest oburzające. To największa mistyfikacja, jaką kiedykolwiek popełniono przeciwko niczego nie podejrzewającej publiczności… nie powinno być znane jako nic innego niż zły sezon grypowy. to nie jest ebola. To nie SARS ”( Dr Roger Hodkinson , 13 listopada 2020 r.).

5-Przestańcie już ślepo stosować się do zaleceń WHO i żądajcie całkowitej reformy
Dochodzenie w 2016 r. (WHO w szponach lobbystów) wykazało podnoszące na duchu prześwietlenie WHO; osłabiona struktura podlegająca licznym konfliktom interesów. Badanie to pokazało, jak interesy prywatne dominują w zdrowiu publicznym w WHO. Inne dochodzenie (Trust WHO) również ujawniło te poważne anomalie.

6-Stosuj uznane środki zarządzania epidemiami
Takie jak zalecenia dotyczące mycia rąk, kichania lub kaszlu w łokieć, używania maski, ale tylko dla pacjentów i pracowników służby zdrowia (w określonych sytuacjach), izolacja chorych itp. Nasilenie epidemii ocenia się między innymi na podstawie wskaźnika śmiertelności (CFR). Jednak ta ostatnia jest bardzo niska (0,03-0,05%) i dlatego nie ma uzasadnienia dla podejmowania działań, które są nie tylko nieproporcjonalne, ale także nienaukowe.

7-Uwrażliwić media na ich obowiązki
Media powinny na przykład przestać mówić o koronawirusie.

8-Eliminacja wymogu testowania
Ludzie naciskający na obowiązkowe testy oszukują rządy i dążą wyłącznie do celów ekonomicznych. Nic w tym koronawirusie (który jest łagodnym wirusem o niskim współczynniku CFR) tego nie usprawiedliwia. Grypa zaraża 1 miliard ludzi każdego roku, znacznie więcej niż SARS-CoV-2, grypa - rozprzestrzenia się szybciej i ma więcej zagrożonych populacji niż ten koronawirus, ale do podróży nie jest wymagany żaden test. Dlatego profesor Didier Raoult nazwał stwierdzenie, że jest to poważna choroba, „złudzeniem”, a 19 sierpnia 2020 roku powiedział, że „nie jest gorsza od grypy”.

- „Jest prawdopodobne, że śmiertelność z powodu zakażenia tym nowym koronawirusem jest na tym samym etapie, co grypa sezonowa” (prof. John Ioannidis, 17 kwietnia 2020).
- „Zapewnij ogromną większość populacji, że ryzyko śmierci lub zarażenia się poważną chorobą z powodu COVID-19 jest bardzo niskie” ( prof. John Ioannidis , 22 kwietnia 2020).
- " Zdajesz sobie sprawę ? Dziś niszczymy gospodarkę, podczas gdy w końcu liczby są porównywalne z tym, czego doświadczyliśmy w przypadku grypy! »( Prof. Christian Perronne , 25 października 2020 r.).

9-Zatrzymaj kampanie szczepień i odrzuć oszustwo związane z pseudosanitarnymi paszportami, które w rzeczywistości jest projektem polityczno-komercyjnym

- „W ogóle nie potrzebujemy [szczepionki]… Chodzi o czysto komercyjne cele” (prof. Christian Perronne, 16 czerwca 2020).
- „To stara zasada marketingowa firm farmaceutycznych: jeśli chcą dobrze sprzedawać swój produkt, konsumenci muszą się bać i postrzegać to jako swoje zbawienie. Tworzymy więc psychozę, aby konsumenci śmiali się i spieszyli z przyjęciem danej szczepionki ”( prof. Peter Schönhöfer ).
- „Jako lekarz nie waham się przewidywać decyzji rządu; Musimy nie tylko odrzucić te szczepionki [przeciwko COVID-19], ale musimy również potępić i potępić czysto komercyjne podejście i skrajny cynizm, który kierował ich produkcją ”( Dr. Pierre Cave, 7 sierpnia 2020).
- Szczepionka COVID jest „taka, taka niepotrzebna” ( prof. Sucharit Bhakdi , 2 grudnia 2020 r.).
- „Nigdy w historii medycyny nie widziałem, abyśmy pilnie opracowywali szczepionki, aby zaszczepić miliony, miliardy ludzi przeciwko wirusowi, który już nie zabija, z wyjątkiem osób zagrożonych, które możemy zidentyfikować, które możemy leczyć ... Nigdy nie widziałem szczepionka po 2 miesiącach!… to trwa lata! »( Prof. Christian Perronne , 2 grudnia 2020 r.).
- „Jedziemy za szybko. Gdyby doszło do sytuacji awaryjnej… jeśli COVID-19 zabije dziś 50% ludzi, powiem, że zaryzykujemy… ale mamy wirusa, który (ponoć) zabija 0,05% i podejmiemy całe ryzyko! Wiem, że za tym stoją miliardy… Uważaj, to jest bardzo niebezpieczne! »(Prof. Christian Perronne , 2 grudnia 2020 r.).

Na pytanie: „ Nie potrzebujemy uogólnionej szczepionki dla całej ludzkości z 0,05% zgonów? Profesor Christian Perronne odpowiedział: „To oczywiste! ».

-30 listopada 2020: profesor Christian Perronne napisał list ostrzegający o niebezpieczeństwie szczepionek opartych na inżynierii genetycznej:
„Ludzie, którzy promują te terapie genowe, fałszywie nazywane„ szczepionkami ”, są uczniami czarowników i biorą… obywateli świata za świnki morskie”.
-19 października 2020 roku w korespondencji z The Lancet naukowcy wyrazili zaniepokojenie i ostrzegli:
„Jesteśmy zaniepokojeni, że użycie wektora Ad5 do immunizacji przeciwko koronawirusowi 2 ; może podobnie zwiększyć ryzyko zarażenia się wirusem HIV-1 wśród mężczyzn, którzy otrzymali szczepionkę”.

-Jeśli ludzie zaakceptują szczepionkę COVID-19, będzie to:
"Błąd, ponieważ ryzykujemy, że wystąpią absolutnie nieprzewidywalne skutki: na przykład nowotwory ... Wcielamy się w ucznia totalnego czarownika ... Człowiek nie powinien być królikiem doświadczalnym, dzieci nie powinny służyć jako króliki doświadczalne. absolutnie nieetyczne. Szczepionki nie powinny powodować śmierci ”( prof. Luc Montagnier, Virologist and Nobel Prize in Medicine, 17 grudnia 2020
- W Szwajcarii grupa 700 lekarzy i pracowników służby zdrowia wezwała 15 stycznia 2021 r. Do zaprzestania kampanii szczepień
- „Myślę, że [szczepionka COVID] jest szczerze mówiąc niebezpieczna. I ostrzegam was, jeśli pójdziecie w tym kierunku, pójdziecie na swoją zgubę »( prof. Sucharit Bhakdi , 2 grudnia 2020).
-30 grudnia 2020 r .: Réaction 19 (francuskie stowarzyszenie założone przez prawników z około 60 000 członków) poinformowało w komunikacie prasowym, że złożyło skargę dotyczącą „szczepionek” Pfizer / BioNTech i Moderna za: umyślne narażanie życia inne, zaostrzone oszustwo, nadużywanie słabości i zaostrzone wymuszenia.

- Ostatnio kilku posłów do Parlamentu Europejskiego zaalarmowało ludność, ponieważ nie wolno im konsultować umów podpisanych z laboratoriami farmaceutycznymi. Ta nieprzejrzystość jest dowodem na to, że istnieją rzeczy, które chcą ukryć. Michèle Rivasi, posłanka do Parlamentu Europejskiego, złożyła nawet skargę5. Dla przypomnienia(6): w 2009 roku Pfizer został ukarany grzywną w wysokości 2,3 miliarda dolarów, co jest największą grzywną, jaką kiedykolwiek amerykańskie sądy nałożyły na grupę farmaceutyczną. Został uznany za winnego oszukańczych praktyk biznesowych.

W 2010 roku AstraZeneca została ukarana grzywną w wysokości 520 milionów euro za zalecenie nieautoryzowanego użycia leku. W 2011 r.

Firma Merck zapłaciła grzywnę w wysokości 628,36 mln USD, aby rozwiązać zarzuty dotyczące marketingu pozarejestracyjnego i fałszywych oświadczeń dotyczących bezpieczeństwa leku dla układu sercowo-naczyniowego.

W 2013 r. Na Johnson & Johnson nałożono grzywnę w wysokości 1,620 mln euro w celu rozstrzygnięcia odpowiedzialności karnej i cywilnej wynikającej z zarzutów związanych z przepisywaniem trzech leków, w tym z promowaniem niezatwierdzonych zastosowań jako bezpiecznych i skutecznych przez Administrację Żywności i Lek (FDA). oraz wypłacanie prowizji lekarzom i największemu w kraju dostawcy aptek zajmujących się opieką długoterminową.

Musicie powstrzymać to globalne oszustwo, w którym polityczno-ekonomiczne (nawet ideologiczne) agendy przestępców mają na celu COVID, czym była wojna w Iraku z atakami z 11 września 2001 r.

Przestępcy ci manipulują krajami świata i chcą, aby epidemia trwała jak najdłużej, aby osiągnąć swoje cele..
Prezydent Tanzanii jest jednym z nielicznych prezydentów, którzy to zrozumieli, ponieważ 8 czerwca 2020 roku oświadczył, że epidemia COVID w jego kraju dobiegła końca.
«Epidemia się skończyła! »( Profesor Yoram Lass, 2 lipca 2020 r.) 7.
W tej epidemii zagrożeniem nie jest koronawirus, ale ludzie, którzy go używają i którzy są prawdziwym wirusem do walki.

Wirus jest całkowicie niewinny tego, co się dzieje (zubożenie, utrata pracy, samobójstwa, śmierć, recesja gospodarcza, bezrobocie itp.), A prawdziwymi winowajcami są ci, którzy zmusili świat do zastosowania tych środków oraz rządy, które nadal je wdrażają . działania pomimo alertów i ostrzeżeń.

„Bank Światowy właśnie oszacował, że pandemia koronawirusa spowodowała wzrost liczby około 100 milionów ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie. Nie jest to spowodowane COVID-19. Dzieje się tak z powodu drakońskich środków, które wprowadziliśmy ”( prof. Peter Gøtzsche, 1 grudnia 2020 r.).

Rozbieżność i dysproporcja między poziomem niebezpieczeństwa wirusa a skalą podjętych środków (które są również całkowicie heretyckie) są tak oczywiste, że nieuchronnie prowadzi do wniosku, że stoją za tym inne cele. Trzeba być naprawdę ślepym lub naiwnym, żeby tego nie widzieć.

Dzięki tym środkom, które nie mają nic wspólnego z medycyną ani nauką, rządy nie walczą z niebezpieczeństwami wirusa, ale raczej walczą z podstawowymi prawami swoich narodów i niszczą ich zdrowie, gospodarkę, edukację, ekologię, kulturę i inne życie. aspekty.

«Od początku żyjemy w pewnym złudzeniu… Żyjemy w szalonym świecie:… warunki, które zostały podjęte, aby zwalczyć tę chorobę, to warunki z innego stulecia… nawet nie na poziomie średniowiecza ! »( Prof. Didier Raoult, 7 grudnia 2020 r.).

28 grudnia 2020 r. Kanadyjski poseł Randy Hillier napisał na Twitterze tę wiadomość wraz z hashtagami: #We Are Living A Lie i # No More Lockdowns: „Kłamstwa i oszustwa Covida się skończyły. Zajmie lata, zanim odkryjemy, jak i dlaczego tak wielu zostało oszukanych."

To nie dlatego, że większość krajów robi to samo, ale oznacza to, że jest to dobre lub słuszne. Liczba nie jest kryterium, które decyduje o tym, czy kraje mają prawo stosować te środki. Wręcz przeciwnie, wiele przykładów historycznych pokazuje, że większość często się myli; Wojna w Iraku (rzadkie kraje, takie jak Francja, nie poszły za nimi i miały rację), H1N1 (rzadkie kraje, takie jak Polska, nie poszły i miały rację), II wojna światowa itp.

Oskarżenie teorii spiskowych jest odpowiedzią tych, którzy nie mają argumentów i masowej techniki manipulacji, ponieważ wszystko, co zostało opisane w tym liście, to nie teorie, ale prawdy i stwierdzenia wybitnych ekspertów, w tym laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny.

Ten list będzie zachowany jako dowód, że twój rząd został powiadomiony. Wszystko musi natychmiast wrócić do normy, a branie zakładników na świecie musi się skończyć, ponieważ dowiedziałeś się, że padłeś ofiarą największego oszustwa zdrowotnego XXI wieku.

Proszę nie popełniać błędu, nie doceniając naszego listu lub go ignorując. Oto 2 przykłady tego, co się dzieje, gdy rząd popełnia taki błąd:
Pomimo ostrzeżeń różnych ekspertów o niebezpieczeństwie Dengvaxia (szczepionka denga), rząd Filipin zdecydował w 2016 roku o rozpoczęciu kampanii szczepień, która później zakończyła się publicznym skandalem. Jak podaje prokuratura Persida Acosta w wyniku tej szczepionki zmarło 500 dzieci, a kilka tysięcy zachorowało.

Według prokuratora, odpowiedzialność jest podzielona pomiędzy laboratorium, które sprzedało „niebezpieczną szczepionkę”, a rząd, który rozpoczął „masową i masową” kampanię szczepień w opłakanych warunkach. Jednak ten strzał zapowiadał się jako planetarny triumf; W 2015 roku firma Sanofi z wielką pompą potwierdziła komercjalizację rewolucyjnej szczepionki przeciw denga. Było to pierwsze na świecie dzieło dwudziestu lat badań i inwestycji w wysokości 1,5 miliarda euro.
Jednak od początku w środowisku naukowym pojawiły się głosy: dr Antonio Dans starał się ostrzec przed niejednoznacznymi wynikami pierwszych badań klinicznych. W Stanach Zjednoczonych profesor Scott Halstead, światowej sławy specjalista w tej dziedzinie, wysłał nawet film wideo opublikowany w Senacie Stanów Zjednoczonych, w którym nawołuje do zawieszenia programu szczepień. Były minister zdrowia kraju został oskarżony o skandal. „To pokusa zysku zabiła te dzieci” - powiedziała prokurator Persida Acosta.

Drugim przykładem jest skandal związany ze szczepionką H1N1, którą kilka krajów kupiło pomimo ostrzeżeń dr Wolfganga Wodarga, przewodniczącego Komisji Zdrowia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, który we wniosku o rekomendację pn. Fałszywe pandemie - zagrożenie dla zdrowia ”, powiedział:„ Aby promować swoje opatentowane leki i szczepionki przeciw grypie, firmy farmaceutyczne wywarły wpływ na naukowców i oficjalne agencje odpowiedzialne za regulacje dotyczące zdrowia publicznego, aby zaalarmować rządy na całym świecie.

Marnują ograniczone zasoby zdrowotne na nieskuteczne strategie szczepień i niepotrzebnie narażają miliony zdrowych ludzi na ryzyko nieznanych skutków ubocznych niedostatecznie sprawdzonych szczepionek. Miał absolutną rację, ponieważ później, w samej tylko Europie szczepionka spowodowała 1500 ofiar narkolepsji, w tym 80% dzieci, do tego stopnia, że 24 listopada 2013 r. Szwedzki minister spraw społecznych Göran Hägglund powiedział, że jest skłonny publicznie przeprosić ofiary szczepionki na świńską grypę.

Nie możemy powiedzieć wszystkiego w tym liście, dlatego powinieneś bardzo uważnie zapoznać się z następującymi dokumentami, ponieważ wszystko, co ci powiedzieli, jest tam szczegółowe i dyskutowane, a także ponieważ odkryjesz inne rzeczy, których nie znasz i dzięki którym być zaskoczonym:
Aby zobaczyć przypisy i odniesienia, kliknij tutaj
Sprawdź
tutaj listę krajów

Źródła:
1: lci.fr/…27-septembre-2020-2165685.html
2: cohi7lw4m325lqhilsbi3aomwa-jj2cvlaia66be-www-dailymotion-com.translate.goog/video/x7yr0oz
3: thesun.co.uk/…ld-into-lockdown-open-letterr/
4: illustre.ch/…ls-effets-indesirables-vaccins
5: twitter.com/…lla/status/1351932253576818690 twitter.com/…nan/status/1350095404474327047 twitter.com/…zo4/status/1351778258753355777 6: https: //www.france24 .com / fr / 20090903-le-laboratoire-pfizer-ecope-dune-changee-23% C2% A0milliards-dollars-
lemonde.fr/…-pour-pfizer_1235011_3234.html
lemonde.fr/…x-etats-unis_1343983_3234.html afmujiaqklvmi66oy4zfab3afe-jj2cvlaia66be-lexpansion-lexpress-fr.translate.goog/…le-scandale-vioxx_1054000.html https://www.lequotidiendumedecin.fr / actus- medicales / medicine / correcte-record-de-162-milliard-deuros-pour-le-laboratoire-americain-johnson-johnson
7: facebook.com/…tions-en-24h/1240827799610762/
International Alert Message about COVID-19. United Health Professionals
globalizacion.ca/…fesionales-de-la-salud-unidos/
MalgorzataNK shares this
1.5K
Związek Pracowników Służby Zdrowia; "Pandemia covid19 stanowi bezprecedensowe globalne oszustwo naukowe"
olek19801 shares this
1.5K
Związek Pracowników Służby Zdrowia; "Pandemia covid19 stanowi bezprecedensowe globalne oszustwo naukowe"
jac505
Plan w skrócie jest taki
Słabym wirusem-straszakiem szantażują rządy. Jeżeli nie wezmą szczepionek, to zostanie wypuszczony wirus o śmiertelności ospy (30%) ale oni tego za nic nie chcą bo wtedy nie są pewni, czy to się im sprawdzi a jeżeli tak to wszystko się załamie na świecie i wymknie się im spod kontroli. Oni chcą wyludnić ziemię stopniowo ale zdecydowanie za pomocą nie wirusa ale …More
Plan w skrócie jest taki
Słabym wirusem-straszakiem szantażują rządy. Jeżeli nie wezmą szczepionek, to zostanie wypuszczony wirus o śmiertelności ospy (30%) ale oni tego za nic nie chcą bo wtedy nie są pewni, czy to się im sprawdzi a jeżeli tak to wszystko się załamie na świecie i wymknie się im spod kontroli. Oni chcą wyludnić ziemię stopniowo ale zdecydowanie za pomocą nie wirusa ale szczepionek. Panie Jezu przyjdź !
wlowoj
Powoli wyłazi szydło z worka - pisowski ekspert, prof Zembala o obostrzeniach: "Musi być tak jak w Izraelu"
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,...Słynne międzynarodowe motto:
„Zostań w domu, ratuj życie” było kłamstwem . Wręcz przeciwnie, uwięzienie nie tylko zabiło wiele osób, ale także zniszczyło zdrowie fizyczne i psychiczne, gospodarkę, edukację i inne aspekty życia. Na przykład zamknięcie w Stanach Zjednoczonych zabiło tysiące pacjentów z chorobą Alzheimera, którzy również zmarli z dala od swoich rodzin. W Wielkiej Brytanii: w …More
,,...Słynne międzynarodowe motto:
„Zostań w domu, ratuj życie” było kłamstwem . Wręcz przeciwnie, uwięzienie nie tylko zabiło wiele osób, ale także zniszczyło zdrowie fizyczne i psychiczne, gospodarkę, edukację i inne aspekty życia. Na przykład zamknięcie w Stanach Zjednoczonych zabiło tysiące pacjentów z chorobą Alzheimera, którzy również zmarli z dala od swoich rodzin. W Wielkiej Brytanii: w wyniku ucieczki byków zginęło 21 000 osób.

Skutki uwięzienia „były absolutnie szkodliwe. Nie uratowali życia, które zapowiedzieli, że mogą uratować… To broń masowego rażenia i widzimy jej wpływ na zdrowie… społeczne… ekonomiczne skutki… tworząc drugą prawdziwą falę ”( prof. Jean-François Toussain t, 24 września, 2020). Więzienie waszego ludu jest zbrodnią przeciwko ludzkości, której nawet naziści nie popełnili!...''