CÓRKA MARYI
PROSZĘ, PRZECZYTAJ ORĘDZIA O FAŁSZYWYM PROROKU

19.02.2011 - Proroctwa z La Salette, Fatimy i Garabandal wypełnią się teraz

05.03.2011 - Wszyscy chrześcijanie, żałujcie teraz za swoje grzechy; katolicy, módlcie się za papieża Benedykta

07.06.2011 - Orędzie do kapłanów, biskupów i kardynałów o fałszywym proroku

21.01.2012 - Fałszywy Prorok będzie traktowany jak żyjący Święty. Ci, którzy …
More
PROSZĘ, PRZECZYTAJ ORĘDZIA O FAŁSZYWYM PROROKU

19.02.2011 - Proroctwa z La Salette, Fatimy i Garabandal wypełnią się teraz

05.03.2011 - Wszyscy chrześcijanie, żałujcie teraz za swoje grzechy; katolicy, módlcie się za papieża Benedykta

07.06.2011 - Orędzie do kapłanów, biskupów i kardynałów o fałszywym proroku

21.01.2012 - Fałszywy Prorok będzie traktowany jak żyjący Święty. Ci, którzy mu się sprzeciwią, będą uważani za heretyków

12.04.2012 - Kolejny Papież może być wybrany przez członków Kościoła katolickiego, ale będzie on Fałszywym Prorokiem

07.12.2012 - Fałszywy Prorok już planuje, w jaki sposób przejmie duszpasterstwa w Kościele katolickim

25.07.2013 - Matka Zbawienia: Będzie się wydawało, że fałszywy prorok powstał z martwych, tak jakby wydarzył się cud

18.08.2013 - Poproszą ich o okazanie wierności poprzez nową przysięgę, aby pozostać wiernym Kościołowi

11.09.2013 - Matka Zbawienia: Będziecie wyśmiewani za to, że nie uznacie nowej interpretacji katolicyzmu

11.12.2013 - Matka Zbawienia: Zostaną im przyznane doktoraty honoris causa w nowo odnowionym kościele fałszywego proroka

Przysięga wierności fałszywemu prorokowi:

28.06.2014 - Matka Zbawienia: Prawdziwy Kościół stanie się Resztą