Clicks106
Peter(skala)

Výzva na odstúpenie pre verejnú ochrankyňu práv SR

patakyova.jpeg

010.000

8.427

8.427 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 10.000 podpisov.


CitizenGO · 19/05/2020

TU podpísať:

https://www.citizengo.org/sk/lf/179556-vyzva-na-odstupenie-pre-verejnu-ochrankynu-prav-sr


Verejná ochrankyňa práv SR, Mária Patakyová, v stredu 13.5.2020 predniesla Správu o činnosti VOP za rok 2019 v Národnej rade Slovenskej Republiky. O deň neskôr NR SR nevzala na vedomie túto správu, pričom účasť poslancov bola pomerne vysoká, až 132. Iba 34 poslancov hlasovalo za. To znamená, že viac ako ústavná väčšina poslancov vyjadrila práci verejnej ochrankyne práv nedôveru.

Hoci je v istom zmysle zvláštne, že NR SR nevzala na vedomie túto správu, keďže sa o nej dva dni diskutovalo a v hlasovaní nešlo o schválenie alebo neschválenie, pre konanie parlamentu existujú dôvody. Mnohých poslancov právom pobúrili niektoré časti správy, pretože obsahujú ideologickú nadprácu. Nie je to až tak prekvapivé vzhľadom k tomu, že p. Patakyová pravidelne verejne podporuje dúhový pochod v Bratislave a participuje na rôznych akciách zameraných na podporu LGBT a radikálneho feminizmu.

Verejný ochranca práv má za úlohu chrániť ľudské práva, nie šíriť ideológiu. Preto žiadame p. Patakyovú, aby rezignovala na svoju funkciu.

Zlyhania v ochrane života

P. Patakyová v správe víta, že NR SR v roku 2019 neprijala ani jeden z návrhov zákona, ktorých zámerom bolo obmedzenie prístupu k interrupciám. Je absolútne neprijateľné, aby sa VOP nedokázal postaviť za nenarodené deti, pretože ich právo na život je porušované. Čo je ešte horšie, ona dokonca víta toto hrubé porušovanie práv, čím sa úplne spreneveruje poslaniu svojho úradu.

V správe sa mala p. ombudsmanka postaviť na stranu žien, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii, a vyzvať NR SR, aby sa im snažila zabezpečiť sociálne, ekonomické a psychologické podmienky pre to, aby si dieťa mohli nechať. To by bola skutočná snaha o možnosť slobodnej voľby pre tehotnú ženu a rešpektovanie ľudských práv.

Práva párov rovnakého pohlavia

P. Patakyová odporúča NR SR, aby vytvorila právny rámec pre tzv. minimálny štandard uznania spolužitia párov rovnakého pohlavia v súlade s relevantnou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Tu opäť vidno jej snahu o lobing v prospech LGBT+ komunity. Podobné snahy budú viesť k zavedeniu registrovaných alebo životných partnerstiev pre páry rovnakého pohlavia. Následne niekto zažaluje SR na Európskom súde pre ľudské práva a SR bude musieť dokonca uznať adopcie detí pre páry rovnakého pohlavia, čo predstavuje veľké riziko pre zdravý vývoj detí, ktoré majú právo na otca a matku.

Gender ideológia

V časti „Proces prijatia usmernenia týkajúceho sa prepisu rodu“ p. ombudsmanka žiada, aby SR pomohla transrodovým osobám v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a s procesom prepisu ich rodu. NR SR vo februári 2020 odmietla ratifikovať Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), pretože sa v tomto dokumente vyskytovala definícia rodu, ktorá je pre SR neprijateľná. Napriek jasnému signálu zákonodarného zboru p. Patakyová vyvíja stále snahu o legitimizáciu ideológie gender.

Mnohí ľudia z LGBT+ komunity zažili v detskom a adolescentnom veku traumu, ktorá zásadne poznačila ich sexuálnu identifikáciu. Namiesto presadzovanie gender ideológie by sa verejný ochranca práv mal snažiť o zabezpečenie dostatočnej psychologickej podpory pre týchto ľudí.

Sloboda svedomia

Je udivujúce, že sa v správe p. Patakyová nevenuje lekárom a farmaceutom , ktorí sa rozhodli uplatniť si výhradu vo svedomí, a boli za to diskriminovaní a šikanovaní na pracovisku. Tieto prípady boli dokonca verejne medializované. Úrad verejného ochrancu práv má čas venovať sa aj strihaniu väzňov, no porušovanie slobody svedomia nijako nerieši? Ako si to majú občania vysvetliť ak nie tak, že výhradu vo svedomí jednoducho nerešpektuje ani VOP.

Vyzvite Máriu Patakyovú, aby sa vzdala úradu verejného ochrancu práv.

Schválil Matúš Hagara.

Foto:m.smedata.sk/…/2718470_1000x.j…