CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Kapitulacja przed światem

„Bergoglio nie tylko nie potępia błędów obecnych czasów, mocno potwierdzając Prawdę Wiary Katolickiej – nigdy tego nie zrobił! – ale aktywnie stara się te błędy upowszechniać, promować, zachęcać ich zwolenników, szerzyć je w jak największym stopniu i organizować imprezy promujące je w Watykanie, jednocześnie uciszając tych, którzy te same błędy potępiają” – wymieni…
More
Kapitulacja przed światem

„Bergoglio nie tylko nie potępia błędów obecnych czasów, mocno potwierdzając Prawdę Wiary Katolickiej – nigdy tego nie zrobił! – ale aktywnie stara się te błędy upowszechniać, promować, zachęcać ich zwolenników, szerzyć je w jak największym stopniu i organizować imprezy promujące je w Watykanie, jednocześnie uciszając tych, którzy te same błędy potępiają” – wymienia, mając na myśli włączenie Watykanu w kampanię koncernów farmaceutycznych, akty bierności wobec pro-aborcyjnych polityków i popieranie Drogi synodalnej w Niemczech.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Choć, jak zauważa hierarcha, Franciszek „nie zachowuje się” i „nie przemawia jak papież”, to jednocześnie jego pontyfikatu bynajmniej nie cechuje bierność, lecz raczej „stała akcja, zorganizowana i zaplanowana w duchu diametralnie sprzecznym z samą istotą papiestwa”.
Włączamy myślenie
Argentyna? To przechowalnia syjo-anglosaskich hitlerowców
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
borgolio zniewolony duchem judasza - lucyfera - pod fałszywą pokorą i dobroczynnością stawia się PONAD BOGIEM !
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
abp Viganò
odwołał się do słów bp. Athanasiusa Schneidera, mówiącego, że biskupi realizujący akt papieski są podobni do „pasterzy, którzy zamiast wychowywać swoje owce, gniewnie biją je kijem”.