V rozhovore s Mons. Petrom Šimkom sa dozviete:
- čo je zdrojom zázračnej moci Eucharistie,
- v ktorých cirkvách je prítomný živý Kristus pod spôsobmi chleba a vína,
- ako Eucharistia ovplyvňuje život človeka, jeho vieru a hriešnosť,
- ako človek v sebe blokuje jej účinky a čo je jej náhradou,
- prečo Boh dovolí zneuctenie Eucharistie satanistami.
#Eucharistia #hostia #PeterŠimko #svätéprijímanie…More
V rozhovore s Mons. Petrom Šimkom sa dozviete:

- čo je zdrojom zázračnej moci Eucharistie,
- v ktorých cirkvách je prítomný živý Kristus pod spôsobmi chleba a vína,
- ako Eucharistia ovplyvňuje život človeka, jeho vieru a hriešnosť,
- ako človek v sebe blokuje jej účinky a čo je jej náhradou,
- prečo Boh dovolí zneuctenie Eucharistie satanistami.

#Eucharistia #hostia #PeterŠimko #svätéprijímanie #sila

Peter Šimko / Eucharistia v našich rukách je ako náš osud

Rozhovor s generálnym vikárom a riaditeľom Arcibiskupského úradu v Trnave o pravdách a faktoch najsvätejšej Eucharistie. Eucharistická adorácia 29. …