Victory
11.5K

BKP: Omluví se 12. 9. pseudopapež premiérovi a maďarskému národu za veřejné urážky?

Byzantský katolický patriarchát (BKP), který je prorockým hlasem volajícího na poušti, se vyjadřuje k návštěvě pseudopapeže Bergoglia.

Citace z médií: „V neděli 12. září papež František již před osmou hodinou ranní přistane na letišti v Budapešti.“

Komentář: Kdo je tzv. papež František a co prosazuje? Je neplatným papežem, který sám sebe dle Gal 1,8-9 a dogmatické buly „Cum ex apostolatus officio“ vyloučil hlásáním falešného evangelia z církve. Tedy není ani papežem, ani křesťanem, ale je odpadlíkem, apostatou. Bergoglio je modlářem, heretikem, propagátorem sodomie, aktérem nejvyšších zednářských kruhů.

Co prosazuje? Pravý opak maďarské politiky: islamizaci Evropy, včetně Maďarska, genderovou ideologii, sňatky sodomitů spojené s adopcí ukradených dětí.

Proč přichází do Maďarska? Především, aby destabilizoval Maďarsko i celou V4. Proto také ještě týž den navštěvuje i Slovensko, kde podmínkou účasti na jeho neplatné mši je dokonce povinná experimentální mRNA vakcinace.

Citace z médií: „...proběhne schůzka s prezidentem a premiérem Maďarské republiky...“

Komentář: Je vrcholem drzosti a totální absence základní lidské slušnosti veřejně zaujímat vůči někomu nespravedlivé negativní stanovisko, neomluvit se za to, vecpat se do jeho domu na návštěvu, a ještě od něj přijímat vynucené pocty. Bergoglio se vůči maďarskému premiérovi v médiích vyjadřoval podobným tónem jako vůči prezidentu Trumpovi. Ještě před nedávnem do médií prohlásil, že se nemíní v Maďarsku s premiérem setkávat.

Papež Benedikt se při svých návštěvách v různých zemích veřejně omlouval za kněze a biskupy, kteří se dopustili homosexuálního či pedofilního zločinu. Omluví se Bergoglio za svůj veřejný, nespravedlivě negativní postoj k premiérovi, kterým urazil i maďarský národ, jehož premiér brání před islamizací? Pokud se sám neomluví, měla by ho k tomu hned na letišti vyzvat maďarská delegace. Pokud se ani potom neomluví, je to znak nepřátelského postoje sledujícího zničení maďarské identity a existence. Vzbuzovat pak bez náležité omluvy jakési teatrální sympatie je podvádění národa, veřejnosti, a obzvlášť křesťanů. Už to, že se neplatný papež prezentuje jako platný papež, a biskupové a kněží tento podvod podporují, Bergogliovi stačí, aby mohl prosazovat hereze a zločiny proti Bohu a lidstvu. Řešením je, aby maďarští biskupové vyhlásili synodální cestu a zbavili se tím nezákonného papeže.

Varování: Je třeba si uvědomit, že Bergoglio roznáší virus sodomie a prokletí. V dané situaci by bylo na místě dodržovat od něj protivirovou distanci dva metry. V žádném případě mu nepodávat ruku a nedovolit, aby někoho objímal, pusinkoval a olizoval, jak to má Bergoglio ve zvyku. On touto praktikou předává duchovní démonickou infekci. Není náhodou ani to, že např. po jeho návštěvě Arménie vypukl majdan. Pokud po jeho návštěvě nenásleduje majdan, rozhodně se otevřou dveře duchům amorální či jiné destrukce. Bergoglio dokáže během několika hodin jako ničící tornádo zruinovat zdravé duchovní základy národa. Je proto na místě, aby se křesťané sjednotili v úpěnlivém volání k Bohu, a to denně od 20 do 21:00, za záchranu maďarského národa.

Citace z médií: „... setkání (pseudopapeže) s maďarskými biskupy, se zástupci Ekumenické rady církví a několika židovských obcí.“

Komentář: Biskupové Maďarska by neplatného papeže měli napomenout za jeho zločiny vůči církvi. Podobně jako arcib. Viganò by ho měli vyzvat k abdikaci, protože okupuje úřad nezákonně a je neplatným papežem. Herezemi proti podstatě víry, modlářstvím i propagací sodomie na sebe stáhl anathemu.

Připomínáme, že když papež Benedikt navštívil Německo, většina biskupů mu nepodala ruku. Zde by toto gesto bylo na místě.

Co by měli dělat členové ekumenické rady? Muži víry by měli setkání s ním začít modlitbou exorcismu, tedy vyhnáním démonů, kterým Bergoglio slouží a vnáší je.

Co mají udělat představitelé židovských obcí? Ať jeden z nich napomene Bergoglia za hřích proti 1. přikázání Desatera, za modlářství s démonem Pačamamou. Dále ať ho napomene za rušení 6. přikázání Desatera tím, že prosazuje sňatky sodomitů. Toto je vzpourou a výsměchem nejvýš svatému Bohu. Rovněž ať Bergoglia napomene, že prosazováním experimentální mRNA vakcinace se dopouští hříchu proti 5. přikázání Desatera.

Citace z médií: „Pobyt v Budapešti vyvrcholí polední mší svatou na náměstí Hrdinů.“

Komentář: Bergoglio se herezemi a modlářstvím vyloučil z církve. Jím sloužená mše sv. je neplatná. Nepřichází skrze ni požehnání, ale prokletí na ty, kdo s Bergogliem tvoří vnitřní jednotu a této tzv. mše se účastní. Lid by měl na náměstí Hrdinů vykonat hrdinský čin a projevit nesouhlas s Bergogliem, který přijel destabilizovat Maďarsko a vnést prokletí. Když papež Benedikt navštívil Německo, stoupenci liberalismu vyjeli na ulice s několikametrovým brontosaurem a s transparenty. Jinde proti němu dokonce skandovali hesla. V tomto případě ale projevit výrazný nesouhlas se zrádcem Krista je nutným přiznáním se k Pánu Ježíši.

Ježíš říká: „Po ovoci se pozná strom.“ Bergoglio však spoléhá na bezprostřední, emotivní ovlivnění veřejnosti, kterým překrývá své zhoubné ovoce. Pod vlivem euforie, vytvořené i světovými mainstreamovými médii, se zapomene, kdo Bergoglio je a proč do Maďarska přišel! Zapomene se, že není služebník Krista, ale zrádný Jidáš. Sympatie k němu způsobují bezbrannost vůči programu duchovní a fyzické smrti, který Bergoglio prosazuje.

Bergoglio při kázání používá letniční, charismatický slovník, za jeho slovy však není Duch Boží, ale duch antikrista, duch lži a smrti, o čemž svědčí ovoce. Po Bergogliových kázáních se nikdo neobrací z hříšného života ke Kristu a nekoná pokání, ale naopak legalizuje se hřích, a to i nejhrubší formy amorálnosti.

Bergoglio proměňuje křesťanství v synagogu satanovu a církev v nevěstku antikrista. Na něho se vztahuje varování Bible: Bergoglio je falešný apoštol a „falešný prorok (Zj 19,20) přestrojený za apoštola Kristova. „A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla.“ (2Kor 11,13-14).

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
2. 8. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8