lv.news
9

Francisks uzbrūk liturģijai “mirušajā valodā”

Francisks Epifānijas svētkos žēlojās par tiem, kuru reliģija, pēc viņa teiktā, ir pašreferējoša un ietīta "bruņu tērpā", "Vai mēs esam pārāk ilgi iestrēguši, ligzdoti konvencionālā, ārējā un formālā reliģiozitātē, kas vairs nesasilda mūsu sirdis un maina mūsu dzīvi?”

Un: "Vai mūsu vārdi un mūsu liturģijas iededzina cilvēku sirdīs vēlmi virzīties uz Dievu, vai arī tā ir "mirusi valoda", kas runā tikai par sevi un pati par sevi?

Runājot par savu pašreferences sinodes sinodei, viņš teica, ka uzdevums ir “ceļot kopā, uzklausīt vienam otru, lai Gars varētu mums ieteikt jaunus veidus un ceļus, kā nest Evaņģēliju vienaldzīgo sirdīs, tālu un bez cerības.

#newsKniafgkuiz