Varovanie
41.3K

MODLETE SE ZA TY, KDO VÁS NEMILUJÍ

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. listopadu 2022.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com

MODLETE SE ZA TY, KDO VÁS NEMILUJÍ

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jako vyslanec Nejsvětější Trojice vám musím sdělit následující:
Lidstvo, které stále více upadá do materialismu, se zaměstnává jen tím, co je bezprostřední a konečné.
LIDSKÝ TVOR SI VYTVOŘIL BOHA ZE SEBE SAMA, ZE SVÉHO SMRTELNÉHO TĚLA, SVÉHO EGA, SVÉHO POSTAVENÍ VE SPOLEČNOSTI, COŽ MŮŽE VÉST K TOMU, ŽE ZTRATÍ SVOU DUŠI, POKUD SE OKAMŽITĚ NEROZHODNE PRO RADIKÁLNÍ ZMĚNU SVÉHO ŽIVOTA TÍM, ŽE BUDE USILOVAT O OBRÁCENÍ.
Fascinovaně hledíte na dvě země, které jsou ve válce, a to je prostředek, kterým odvádíte svou pozornost tím, že zlehčujete význam ostatních zemí v konfliktu. Uvědomte si, že na Balkáně dojde k smrti vůdce, což okamžitě povede k válce mezi národy.
Děti naší Královny a Matky se nepokoušejí zkoumat, co se skrývá za tím, co se v této době děje: právě se připravuje scéna pro třetí světovou válku.
Ubohé lidstvo!
Pod vědeckými pojmy skrýváte opakované bičování Země přírodou a klimatickou změnou nazýváte to, před čím vás už předem varovalo nebe.
VŠE, CO SE DĚJE, VEDE LIDSTVO K NAPLNĚNÍ TOHO, CO MU BYLO OZNÁMENO.
Velké změny povedou k tomu, že ještě urychlí příchod událostí pro očistu této generace.
Před vámi je další znamení: Měsíc oděný do červené barvy, barvy krve, který znáte jako takzvaný bobří měsíc. Bobr si obstarává zásoby na zimu, ale je ohrožován těmi, kdo ho pronásledují, aby ho ulovili.
Měsíc vám oznamuje, jak blízko je očišťování lidstva:
Předznamenává blížící se velká zemětřesení a sopečné erupce…
Ve většině zemí je to smutná předzvěst bolesti, kterou budou trpět protestující země…
Předznamenává vážná ozbrojená povstání s cílem svrhnout vaše vlády…
Předznamenává, že toto lidstvo bez Boha, bude pronásledovat své vlastní bratry…
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, jste lidmi plní ctnostmi, jimiž bezbožný člověk pohrdá.
Je to čas smutku vyvolaný samotnou inteligencí člověka, který odmítl Nejsvětější Trojici a naši Královnu a Matku. Jeho duchovní schopnosti slábnou, což lidskému stvoření brání v tom, aby v sobě uchovalo víru a ušlechtilé city plné lásky, jak to přikázal náš Král a Pán Ježíš Kristus.
JE TO ÉRA DUCHA SVATÉHO PRO TY, KTEŘÍ STOJÍ PEVNĚ VE VÍŘE… [Joel 2, 28-29].
PRO TY, KDO SE CHTĚJÍ OBRÁTIT, NASTANE ČAS ZÁZRAKŮ, JE TO ČAS, KDY TOHOTO ZÁMĚRU LZE DOSÁHNOUT.

AŤ UŽ JE OKAMŽIK JAKKOLI SILNÝ, JE OPTIMÁLNÍ PRO OSOBNÍ OBRÁCENÍ.

Návodem na cestu je Láska.
Vodítkem, které je vyznačeno, abyste nesešli na scestí, je poslušnost.
Místem setkání je bratrská láska.
Máte Matku, která vás miluje a ve svém Neposkvrněném Srdci chrání všechny své děti před svedením zlem.
POZORNÝ, POSLUŠNÝ, BRATRSKÝ A MILOSRDNÝ, takový je lid našeho Krále a Pána Ježíše Krista: lid lásky, láskyplné lásky a pevné a silné víry, tak silné, že ani vichřice jej nepřemohou [1Kor 13, 1-13].
Čekejte na anděla pokoje, dostanete ho díky pevné víře, s níž na něj čekáte.
Modlete se v každém čase [Ef 6, 18].
Modlete se činy a skutky a milujte bližního, i když vaším katem bude váš vlastní bližní.

Modlete se za ty, kdo vás nemilují.

Modlete se srdcem.
Svatý archanděl Michael
1cesta.cz
Ano. Nedělat mezi ostatními vlastní pýchou zátarasy, rozdíly a žehnat všem :-) Kdo se obrátí, ten se obrátí, kdo ne, opět jeho volba. Žehnat spravedlivě, stejně jako rozdávat - všem a nerozdělovat :)
Antonia Orosova
A pripomínate fatimske proroctvo
Antonia Orosova
Najsilnejšou zbraňou je midlidba ruženca i staneme sa neviditeľný pre zlo!
1cesta.cz
Ježíš na prvním místě! Spasitel je jen jeden a jen ten tě spasí až bude třeba! Žádná dočsná náhrada a podobně!