CÓRKA MARYI
12978
CÓRKA MARYI
CÓRKA MARYI
"Będę was nadal pouczał, Moi uczniowie, abyście pozostali silni i wierni Mojemu Nauczaniu. To właśnie w tych czasach wielkiego odstępstwa Moja święta Ewangelia i Moje Orędzia dawane wam teraz, aby was przygotować, muszą być rozpowszechniane po całym świecie w Mojej kampanii ratowania dusz."