Otec národa Vdp. M. Kuffa úctivo ďakuje všetkým členom SDZR, ale aj všetkým ľudom za spoluprácu …

Otec národa Vdp. M. Kuffa úctivo ďakuje všetkým členom SDZR, ale aj všetkým ľudom za spoluprácu pri odvrátení hrozby z ID. Prezidentka oznámila Rade Európy, že Slovensko sa nehodlá stať zmluvnou …More
Otec národa Vdp. M. Kuffa úctivo ďakuje všetkým členom SDZR, ale aj všetkým ľudom za spoluprácu pri odvrátení hrozby z ID. Prezidentka oznámila Rade Európy, že Slovensko sa nehodlá stať zmluvnou stranou ID. Ružencové pochody proti ID sa na Slovensku preto dnešným dňom končia
POĎAKOVANIE za spoluprácu pri odvrátení hrozby z ID.
Úctivo ďakujem všetkým členom SDZR, ale aj všetkým tým ľudom, ktorí sa aktívne zapájali do ružencových modlitbových pochodov a pôstov, alebo hocijakým iným spôsobom, v boji proti Istanbulskému dohovoru (ID), najmä počas 4 kalendárnych rokov 2017 – 2020.
Ďakujem Vám, že ste permanentne a vytrvalo bojovali pod mocnou ochranou Matky Božej za veci Božie a že ste sa nedali odradiť rôznymi prekážkami.
Verím, že všemohúci Boh Vás za to všetkých raz osobitne bohato odmení.
Ak mi to môj biskup a Váš duchovný otec dovolia, osobitne Vám prídem, podľa svojich možností, poďakovať sv. omšou zvlášť, do každej zapojenej farnosti. Vopred sa ohlásim.
Dnes je ten deň kedy pani …More
Mirec177
UBest - KLAMEŠ ! To tvrdíš len ty!
UBest
Kuffa je heretik. Tvrdí, že Alláh je Ježíš Kristus.