Bóg Cię Kocha
dobrze mówi ksiądz wierny Bogu i za to Chwała Panu ;-)
Per singulos dies benedicimus te
Widzę , że dzisiaj cały portal opanowany przez talmudczyków , plemię żmijowe z synagogi szatana !