06:11
Genialne kazanie na 1 Niedzielę miesiąca. Nie życzcie nikomu pomyślności, gdyż to nie życzenia, ale wręcz złorzeczenie, bo to pozbawianie Bożej Łaski na rzecz samowystarczalnego samozadowolenia i …More
Genialne kazanie na 1 Niedzielę miesiąca.

Nie życzcie nikomu pomyślności, gdyż to nie życzenia, ale wręcz złorzeczenie, bo to pozbawianie Bożej Łaski na rzecz samowystarczalnego samozadowolenia i miłości własnej.
V.R.S.
Szczęśliwy mąż,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie siada na katedrze zarazy,
lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie,
a liście jego nie więdną:
co uczyni, pomyślnie wypada.
(Psalm 1)
Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem …More
Szczęśliwy mąż,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie siada na katedrze zarazy,
lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie,
a liście jego nie więdną:
co uczyni, pomyślnie wypada.

(Psalm 1)

Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani!
(Jk 1)