Clicks13
jamacor

Månadsreträtt maj #Hemifrån

Den helige Andes gåvor och frukter. Hur dess kraft är i det andliga livet. Att så frid och glädje.

Maria är en ödmjuk tjänarinna. Hon bygger relationer i familjen genom sitt leende, tacksamhet, öppenhet, lyssnande öra, förståelse och förmåga att förlåta.

TEXTER OM DET KRISTNA LIVET2021-05-06

Maj 2021

Vi leds av den helige Ande och ser till jungfru Maria

Schema för reträtten

Betraktelse

Lästips

Tankar för din personliga bön

Samvetsrannsakan

Betraktelse

Den helige Andes gåvor och frukter. Hur dess kraft är i det andliga livet. Att så frid och glädje.

Maria är en ödmjuk tjänarinna. Hon bygger relationer i familjen genom sitt leende, tacksamhet, öppenhet, lyssnande öra, förståelse och förmåga att förlåta.


youtube.com/watch?v=Y7mzKvvrWFM

---o0o---

Lästips

Den helige Josemaría: Guds vänner och Kristus går förbi

---o0o---

Tankar till din personliga bön

Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.

1 Joh 3:18

Ingen annan kan välja i stället för oss. Människans högsta värdighet ligger i detta att vi i kraft av vårt eget - inte andras - beslut vänder oss mot det goda.

Jfr Guds vänner, nr 27

… Det är han som fortsätter att utföra arbetet genom var och en av oss.

Plogfåran, nr 189

Varje kris är en möjlighet att växa, en inbjudan att säga ja till att arbeta med oss själva. I varje prövning är det nödvändigt att ställa sig en fråga i dessa ordalag: Vilken tro är jag beredd att leva i denna situation? Vilket hopp är jag kallad till? Vilken omvändelse till en sannare och renare kärlek kan jag göra?

Jacques Philippe, The way of trust and love

Älska vår Fru. Gör du det, kommer hon att förmedla rikliga nådegåvor så att du klarar dig i din dagliga kamp.

Vägen, nr 493

Den som ber rosenkransen varje dag kommer aldrig att gå vilse.

St Louis de Montfort

… varje Var hälsad Maria, varje gång man hälsar Jungfru Maria, är som ett förälskat hjärta som slår ett nytt slag.

Smedjan, nr 615

Tidigare, på egen hand, kunde du inte ... Nu har du vänt dig till vår Fru, och se så enkelt det är tillsammans med henne!

Vägen, nr 513

Gör så gott du kan! Gud och Vår Fru kommer att göra resten!

St John Bosco

Att stå till andras och till Kristus förfogande, innebär dock inte att ge upp allting, utan att låta Kristus ta allting.

Benedict XVI, Deus caritas est, nr 41

---o0o---

Möjlig samvetsrannsakan

Vi försätter oss i Guds närvaro

1. Maria gav sig i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd (jfr Luk 1:39). Jungfru Maria var gravid, men tvekade inte att åka iväg för att hälsa på sin kusin Elisabet. Vill jag också ligga steget före och hjälpa till med tjänster till dem som ber om dem? Är jag flexibel och ändrar mina planer när personer ber om det eller omständigheterna kräver det?

2. Jungfru Maria är den sköna kärlekens moder. Gör jag det lättare för min man att älska mig genom att vara tillgiven, öm, uppmärksam, lyssna, ta hand om mitt utseende, etc? Försöker jag skapa en trevlig stämning omkring mig?

3. Vänder jag mig till jungfru Maria och ber henne med en kristen moders tro att mina eller andras barn upptäcker hur fantastisk Jesus Kristus är? Skulle jag bli glad om de gav hela sitt liv till honom, om det är deras kallelse?

4. «Det räcker inte med att veta att hon är moder, att anse henne vara det och tala om henne i sådana ordalag. Hon är din moder och du är hennes son; hon älskar dig som om du vore hennes enda barn i denna värld» (Guds vänner, nr 293). Vill jag umgås med Maria med samma tilltro som en liten flicka som behöver tillgivenhet och trygghet?

5. «Kom, helige Ande. Upptänd mitt förstånd, så att jag lär känna dina bud. Stärk mitt hjärta mot fiendens försåt. Upptänd min vilja. (En bön som skrivits av den helige Josemaría 1932, Entrevista sobre el Fundador del Opus Dei, Rialp, p. 167). Räknar jag med att den helige Ande hjälper mig för att upptäcka hur jag kan likna Kristus mer? Får de insikter jag får från honom att förbättra min karaktär och bete mig bättre mot dem jag har runt omkring mig?

6. Men nu är jag alltid hos dig, du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja, du för mig på härlighetens väg (Ps 73:23-24). Låter jag mig ledas i den andliga vägledningen? Vill jag upptäcka det Herren vill att jag ska göra när jag samtalar med honom om de råd jag får?

7. «Vinden blåser vart den vill», säger Jesus till Nikodemus (Joh 3:8). Vill jag, som Nikodemus, lära mig att lyssna till det Gud säger till mig genom andra och genom det som händer mig under dagen?

Vi ångrar oss.

Den Helige Ande

Vår Fru

Reträtter

Coronavirus


#hemifrån

opusdei.org/sv-se/article/manadsretratt-maj-hemifran/