Clicks9
tr.news

Kafası Karışık Vatikan: "Seni Vaftiz Ediyoruz" 2003'te "Geçerliydi", 2020'de "Geçersiz"

İnanç Doktrini Kongregasyonu, Ağustos ayında "Seni vaftiz ediyoruz" formülüne göre verilen vaftizlerin geçersiz olduğu sonucuna vardı. Ancak daha önce başka bir Vatikan Kongregasyonu aksi yönde tavsiyelerde bulunmuştu.

İlahi İbadet Kongregasyonu'nun bir müsteşarı, 2003 yılında bir piskoposluğa yazdığı bir mektupta formülün "yasadışı" ancak "geçerli" olduğunu açıkladı. Mektup, "Roma Yanıtları ve CLSA Danışman Görüşleri"nin 2003 sayısında yayınlandı.

Şöyle deniyor: "Birinci tekil şahıs yerine birinci çoğul şahıs kullanmak... vaftizin bahşettiği geçerliliğe dair şüphe uyandırmaz. Yani, üç ilahi Şahıs özel olarak Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak söylenirse, birinci çoğul şahsın kullanılması Kutsamanın verilmesini geçersiz kılmaz."

Resim: © John Ragai, CC BY, #newsEmwoxrovgh