Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Marieta Ria
1818
Janko333
Očistec - dostaňte nás odtiaľto! Svätý Gerard, rodičom čo nechceli odpustiť povedal. Tak počúvajte Boží rozsudok: váš (zabitý) syn je v očistci a bude tam tak dlho, dokiaľ sa nevzdáte nenávisti a NEODPUSTÍTE! A čo sa týka vás, nechcite vedieť, aký strašný trest vás stihne, ak neodpustíte!
🟥 SVETSKÁ ZÁBAVA - svätá Katarína Janovská – o očistci - V hlbokej bolesti zvolala: Ó, láska moja, …More
Očistec - dostaňte nás odtiaľto! Svätý Gerard, rodičom čo nechceli odpustiť povedal. Tak počúvajte Boží rozsudok: váš (zabitý) syn je v očistci a bude tam tak dlho, dokiaľ sa nevzdáte nenávisti a NEODPUSTÍTE! A čo sa týka vás, nechcite vedieť, aký strašný trest vás stihne, ak neodpustíte!

🟥 SVETSKÁ ZÁBAVA - svätá Katarína Janovská – o očistci - V hlbokej bolesti zvolala: Ó, láska moja, už nikdy viac svet a už žiaden hriech! sv. Ján Vianney - sv. Peter Damien hovorí, že jeho sestra zostala niekoľko rokov v očistci, pretože počúvala zlú pieseň pre trochou potešenia. Očistec - dostaňte nás odtiaľto!