Toto je vynikajúce video s prepisom, ktoré dokazuje Božiu existenciu a nevyhnutnosť stvorenia vesmíru, slnečnej sústavy, Zeme a osobitného stvorenia živých organizmov. Toto video vyvracia evolúciu a úvahy, ktoré sú v ňom uvedené a úvahy ním podobné tiež preukazujú, ako je presvedčenie mnohých "veriacich", že existujú ľudia, ktorí neveria v Boha a sú neveriacimi v dobrej vôli, celkom mylné a …More
Toto je vynikajúce video s prepisom, ktoré dokazuje Božiu existenciu a nevyhnutnosť stvorenia vesmíru, slnečnej sústavy, Zeme a osobitného stvorenia živých organizmov. Toto video vyvracia evolúciu a úvahy, ktoré sú v ňom uvedené a úvahy ním podobné tiež preukazujú, ako je presvedčenie mnohých "veriacich", že existujú ľudia, ktorí neveria v Boha a sú neveriacimi v dobrej vôli, celkom mylné a heretické.

List Rimanom 1:20 – „Lebo jeho neviditeľné veci možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí, totiž jeho večnú moc a božstvo; takže nemajú ospravedlnenia.“

Dôkaz: DNA vyvracia evolúciu
Odkiaľ sa vzal Boh? (Dôkaz Božej existencie)
Unam Sanctam SK

Úžasné dôkazy o Bohu – vedecké dôkazy o Bohu

Tento článok je prepis k videu nižšie: V posledných desaťročiach robia vedci z celého sveta objavy, ktoré jasne ukazujú, že za stvorenie vesmíru je …