Přítel
Starý obřad nevyhovuje agendě nového světového pořádku. Tak proto.
Segal
Kdyby se u komentářů ukazovala ípéčka, každý by hned viděl, čí je falešná registrace Kallistratos. Darebáka z Lanškrouna. 🔈🔉🔊
Segal
Zmatečné a nadbytečné je tvoje multinickaření, Mirečku. Gloria ti velice ochotně pomohla odejít v nejlepším bez velkých gest a ty novou falešnou registrací všechno pokazíš Jsi darebák. 👎🚫🚮
Zedad
Kallistratos však všechno nemusíš číst. No a ty staré katolické knížečky, tak ty nikoho nepokazí.
Segal
Prý že z Prahy.😂 Lhář.🚷⏱👎🚫⏳
Segal
Protože je infiltrát jako Hoki, dnes pro změnu Kallistratos..🙊🙉🙈
Ludovika
Petícia :ZASTAVTE televízny seriál urážajúci samotného BOHA!

preklad textu bol robený cez prekladač

TBS volá boha "je hlúpy leňoch"
Nová variety.com/…/miracle-workers… TBS s názvom "Miracle Workers" posmieva Bohu, Jeho svätej anjelmi a Nebo. Televízny seriál zobrazuje Nebo ako spoločnosť s Bohom as, k tomuto citácií Variety.com v recenziu "čo je hlúpy lenivec." Boží anjeli sú len chybné …More
Petícia :ZASTAVTE televízny seriál urážajúci samotného BOHA!

preklad textu bol robený cez prekladač

TBS volá boha "je hlúpy leňoch"
Nová variety.com/…/miracle-workers… TBS s názvom "Miracle Workers" posmieva Bohu, Jeho svätej anjelmi a Nebo. Televízny seriál zobrazuje Nebo ako spoločnosť s Bohom as, k tomuto citácií Variety.com v recenziu "čo je hlúpy lenivec." Boží anjeli sú len chybné pracovníkmi v Heaven Inc.
Toto zobrazenie Boha, jeho anjeli a nebo je úplne neúctivé a urážajúce!
www.tfp.org/…/tell-tbs-to-can…
Ako sa opovažuješ oni líči Boha ako "hlúpy leňoch"! Existujú scény "Boh" v jeho byte, pitie piva, strapatý vzhľad a zrejme zaoberajú chaotickej situácii na Zemi.
Riešenie? "Boh" sa rozhodne vyhodiť do povetria celý svet.
Jeden z jeho "anjelov", ktorá pracuje v oddelení záznamníky modlitbách, rozhodne, že sa nezastaví "Boh".
Je to proste tak urážlivé a spackal.
Prehliadka je naplnený inými hrozne falošným zobrazeniami, ktoré by niektorý bohabojný Christian nájsť odporné.
Ako sa opovažuješ TBS posmievať Bohu, ktorý je vševediaci, všetko milujúci a je dobrota sama o sebe!
www.tfp.org/…/tell-tbs-to-can…

---------- Forwarded message ---------
From: John Horvat II <jh1908@tfp.org>
Date: so 16. 2. 2019 o 3:13
Subject: New TBS series blasphemes Almighty God.

02/15/2019

TBS calls God "a dimwitted slacker"
A new variety.com/…/miracle-workers… by TBS titled, "Miracle Workers" mocks God, His holy angels and Heaven. The TV series portrays Heaven as a corporation with God as, to quote Variety.com’s review, "a dimwitted slacker." God’s angels are just flawed workers in Heaven Inc.
This portrayal of God, His Holy angels and Heaven is entirely irreverent and offensive!
www.tfp.org/…/tell-tbs-to-can…
How dare they depict God as a "dimwitted slacker"! There are scenes of "God" in his apartment, drinking beer, disheveled looking and apparently concerned with the chaotic situation on earth.
The solution? "God" decides to blow up the world.
One of his "angels," who works in the answering prayers department, decides he is going to stop "God".
This is just so offensive and messed up.
The show is filled with other horribly false portrayals of that which any God-fearing Christian would find sickening.
How dare TBS mock God Who is all-knowing, all-loving and Is Goodness itself!
www.tfp.org/…/tell-tbs-to-can…

Until next time, I remain

Sincerely yours,

Gary J. Isbell
Tradition Family Property
www.tfp.org

P.S. - If you are happy with the work of the American TFP, please consider www.tfp.org/act/donate/ today so we can expand our spiritual crusades. Thank you! May God bless you.

© 2019 The American TFP - PO Box 341, Hanover, PA 17331
www.tfp.org
1-888-317-5571
Do not reply directly to this email; please use this address tfp@tfp.org

www.tfp.org/fundraising-disclosure-notice/