Clicks105
hr.news

Anglikanski biskup muslimanskog porijekla postao katolik

Umirovljeni anglikanski biskup Michael Nazir-Ali (72) iz Rochestera (1994.-2009.) postao je katolik i bit će zaređen za katoličkog svećenika 30. listopada, kako je saznao Damian Thompson (Spectator.co.uk, 14. listopada).

Nazir-Ali je rođen u Karachiju i ima dvojno državljanstvo (Pakistan, Britanija). Majka mu je bila metodistica, a otac državni službenik koji je preobraćen iz šiitskog islama.

Pohađao je katoličku školu i katoličke mise u Pakistanu, ali je s 20 godina postao anglikanac, sa 27 godina župnik, a s 35 godina biskup Raiwinda (Zapadni Pendžab), kao najmlađi anglikanski biskup.

1986. godine morao je napustiti Pakistan te je utočište pronašao u Engleskoj. Dugi niz godina služio je kao član Anglikansko-katoličke međunarodne komisije.

Nazir-Ali je imenovao prvu arhđakonicu u Engleskoj crkvi i predsjedao je komisijom Rochester o tome trebaju li žene biti biskupice. 2002. godine opisao je sebe kao "katoličkog i evanđeoskog", budući da je pripadao Niskoj crkvi.

Slika: Michael Nazir-Ali, © wikicommons, CC BY-SA, #newsFashpksihc