JEZUS: Istnieje wielkie nieporozumienie dotyczące tego, co mężczyznę lub kobietę czyni świętymi w Moich Oczach

JESUS: There is a great misconception as to what makes a man or woman holy in My Eyes

KSIĘGA PRAWDY

środa, 2 października 2013 roku, godz. 22.15

Moja szczerze umiłowana córko, istnieje wielkie nieporozumienie dotyczące tego, co mężczyznę lub kobietę czyni świętymi w Moich Oczach.

Wielu ludzi na świecie uważa, że praktykowanie wiary chrześcijańskiej jest trudne do przyjęcia, gdy chodzi o modlitwę. Tak wielu dobrym ludziom z dobrymi intencjami trudno jest siedzieć w ciszy i spokoju, rozważając Moje wielkie Lekcje dawane światu dla zrozumienia tego, czego się od nich oczekuje. Nie stawiam wielkich wymagań. Nie zmuszam dusz, by spędzały wiele godzin przede Mną, choć jestem bardzo szczęśliwy, kiedy pokorne dusze tak czynią – ale jest to rzadkością.

W ten sposób pragnę rozwijać intymną więź ze wszystkimi dziećmi Bożymi. Potrzebuję po prostu słuchać waszych cichych wezwań, gdy chcecie się podzielić ze Mną swoimi osobistymi myślami, smutkami, radościami, obawami, niepowodzeniami i waszą tęsknotą za Mną, po to, abyście mogli Mnie doświadczyć i abym stał się w was obecny.

Nigdy wcześniej w historii świata Bóg nie pozwolił sobie na to, by dusze, które Go szukają, odczuwały Go przeze Mnie, Jego Syna Jedynego, tak jak to ma miejsce obecnie. Przez Moc Boga Ojca, Najwyższego, staję nawet przed tymi niskiego pochodzenia, najbardziej niegodnymi, najbardziej zdezorientowanymi, najbardziej dręczonymi na duchu, aby dać wam Dar doświadczenia Mojej Obecności. Jak to robię? Skąd będziecie wiedzieli, że to Ja się z wami kontaktuję? Napełnię was najpierw łzami nawrócenia. Zaczniecie odczuwać wielki smutek, gdy będziecie przeżywali Moje Ukrzyżowanie. Zaczniecie patrzeć na życie, nawet w codziennych sytuacjach, Moimi Oczami. Będą was przyciągać ci, którzy już zostali napełnieni Darem Ducha Świętego.

Nie wybieram tych, których uważacie za bardziej godnych, bardziej świętych, bardziej błogosławionych, bardziej zdyscyplinowanych niż wy. Wybieram tylko tych, którzy przychodzą do Mnie w całkowitej pokorze i dobrowolnie oddają własną wolę, aby mogła stać się Moja Wola.

Jeśli naprawdę Mnie kochacie, poznacie prawdziwy pokój. Jeśli naprawdę Mnie kochacie, powiecie Mi:

Jezu, Twoja Wola jest wszystkim, co się liczy.

Moja wolna wola jest Twoja.

Czyń z nią, co chcesz.


Gdy dusze Mi to mówią, są prawdziwymi Moimi sługami i to z ich powodu mogę uratować resztę tych, którzy są zbyt uparci, aby rozpoznać sens bycia w jedności ze Mną.

Mogę czynić wiele rzeczy i dokonać wielu cudów, gdy wolna wola dana każdemu przez Mojego Ojca jest z powrotem ofiarowana Mnie, Jego Synowi. Jest to największa moc, która wyeliminuje moc bestii, gdy ten dojdzie do władzy. Przyjdźcie do Mnie i dajcie swoją wolną wolę Mojemu Ojcu, aby przynieść wolność rodzajowi ludzkiemu. Proszę, odmawiajcie tę szczególną Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 123
Dar wolnej woli dla Boga

Mój najdroższy Jezu, przyjmij tę Modlitwę ode mnie, najbardziej niegodnej duszy, i pomóż mi bardziej Cię kochać.

Z wolnej woli ofiaruję Ci ten Dar z powrotem, drogi Jezu, abym mógł stać się Twoim pokornym sługą i pozostać posłusznym Woli Boga.

Moja wola jest Twoją Wolą.

Twoje Panowanie oznacza, że jestem posłuszny każdemu Twojemu pragnieniu.

Moja wolna wola jest Twoją, abyś uczynił z nią właśnie to, co jest potrzebne, aby ratować wszystkich ludzi, którzy są od Ciebie oddzieleni.

Oddaję ten Dar, który został mi dany przy urodzeniu, na Twoją najświętszą służbę. Amen.


Im lepiej zaczniecie Mnie poznawać, tym lepiej zrozumiecie dwie rzeczy. Moje Nauczanie nigdy się nie zmienia. Kocham wszystkie dusze.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…ezczyzne-lub-kobiete-czyni-swietymi-w-moich-oczach