JEZUS: Istnieje wielkie nieporozumienie dotyczące tego, co mężczyznę lub kobietę czyni świętymi w …

JESUS: There is a great misconception as to what makes a man or woman holy in My Eyes KSIĘGA PRAWDY środa, 2 października 2013 roku, godz. 22.15 Moja …