TerezaK
4129

Existuje tolik známek blížícího se návratu Ježíše Krista, aby shromáždil svůj lid ve Vytržení,

a nemohu uvěřit počtu lidí, kteří tuto skutečnost absolutně nenávidí a udělají vše, co je v jejich silách, aby to zdůvodňovali jakýmikoli články, které našli na Googlu, nesmyslným vědeckým žargonem, kterému ani nerozumí.
Toto video ovcí kroužících před kostelem spolu s několika dalšími klipy různých kroužících ovcí bylo také zlostně napadeno, nejtvrději křesťany.
Jedna žena dokonce okomentovala můj příspěvek, aby se ujistila, že všichni pokračují, aby zůstali silní a soustředění na to, aby udrželi svůj dům pohromadě, drželi se své práce a starali se o své děti. A pak mě zablokuje!
Opravdu!!??
Wow!!!
Démoni lidí a někteří lidé se svou touhou po tomto světě opravdu nenávidí skutečnost, že to je ono. Že znamení a události blížícího se návratu Ježíše Krista, aby shromáždil svůj lid ve Vytržení, jsou právě teď šílené!
Pšenice a plevel. Ovce a kozy.
Víme, co bude dál. Ježíš Kristus přichází......
John Traczyk
Log in or sign up to view
Log in or sign up to view

TerezaK
{🐶🐛 🐎🐴🦌🦌🐕🐑🐜🐜🐟🕊️🐦🌀}
ıllıllı⭐🌪️🌟 𝘿𝙤𝙜 𝘾𝙞𝙧𝙘𝙡𝙚 🌟🌪️⭐ıllıllı
🐕 Fenomén mnoha zvířat
vykazující abnormální chování je
vytváření skupin nebo stád chodících
v kruzích nepřetržitě po dlouhou dobu.
⭕ Wow....in #ElSalvador 🇸🇻 Našel se pes.
který se chová jako stádo ovcí. chodí pořád dokola na stejném místě po dobu
před týdnem.... Majitelé psů jsou velmi znepokojeni. …More
{🐶🐛 🐎🐴🦌🦌🐕🐑🐜🐜🐟🕊️🐦🌀}
ıllıllı⭐🌪️🌟 𝘿𝙤𝙜 𝘾𝙞𝙧𝙘𝙡𝙚 🌟🌪️⭐ıllıllı
🐕 Fenomén mnoha zvířat
vykazující abnormální chování je
vytváření skupin nebo stád chodících
v kruzích nepřetržitě po dlouhou dobu.
⭕ Wow....in #ElSalvador 🇸🇻 Našel se pes.
který se chová jako stádo ovcí. chodí pořád dokola na stejném místě po dobu
před týdnem.... Majitelé psů jsou velmi znepokojeni.
....prosím přátele. Určitě si všimněte
změny. Prostředí kolem vás
být dobrý 💢👏.
#PsíSpirála #PsíKruhy #Animalfacts
#Zvířata #Záhada #Fenomén #Podivné
#HerdsWalkingInCircles #Varování před katastrofou
⏰ : 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 22, 2022
🎥 : ©️//@Bryan Martinez
╰ཾ╌̥̩༜ི̩̥͙╌─┄ ✲(_('')('') 🐶 ('')('')_)✲🦌

Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)
TerezaK
{ 🐶 🐛 🐎 🐴 🦌 🦌 🐕 🐑 🐜 🐜 🐟 🕊️ 🐦 🌀 }
ıllıllı ⭐ 🌪️ 🌟 𝘿𝙤𝙜 𝘾𝙞𝙧𝙘𝙡𝙚 🌟 🌪️ ⭐ ıllıllı
🐕 The phenomenon of many animals
exhibiting abnormal behavior is the
formation of groups or herds walking
in circles continuously for a long time.
⭕ Wow....in #ElSalvador 🇸🇻 Found a dog
that behaves like a flock of sheep. walking around in circles in the same place for a
week ago.... Dog owners …More
{ 🐶 🐛 🐎 🐴 🦌 🦌 🐕 🐑 🐜 🐜 🐟 🕊️ 🐦 🌀 }
ıllıllı ⭐ 🌪️ 🌟 𝘿𝙤𝙜 𝘾𝙞𝙧𝙘𝙡𝙚 🌟 🌪️ ⭐ ıllıllı

🐕 The phenomenon of many animals
exhibiting abnormal behavior is the
formation of groups or herds walking
in circles continuously for a long time.

⭕ Wow....in #ElSalvador 🇸🇻 Found a dog
that behaves like a flock of sheep. walking around in circles in the same place for a
week ago.... Dog owners are very worried.
....please friends. Be sure to notice the
changes. Of the environment around you
to be good. 💢 👏

#DogSpiral #DogCircles #Animalfacts
#Animal #Mystery #Phenomenon #Strange
#HerdsWalkingInCircles #DisasterWarning


⏰ : 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 22, 2022
🎥 : ©️ //@Bryan Martinez
╰ཾ╌̥̩༜ི̩̥͙╌─┄ ✲(_('')('') 🐶 ('')('')_)✲ 🦌
TerezaK
🔔 🔥 ❤ OBJEVÍ SE DALŠÍ PODIVNÉ VĚCI Zjevení podle Jána
Karen Newberry, 22.listopadu 2022
More Strange Things Will Appear - Karen Newberry - 444 Prophecy News
Včera jsem šla do modlitby s Pánem a zeptala jsem se ho na všechny ty podivné věci, které se dějí, a toto jsem začala slyšet. Toto jsem obdržela 21.11.22:
Dcero, to jsem JÁ JSEM
Dcero napiš:
Ve vašem světě se objeví další podivné věci …More
🔔 🔥 ❤ OBJEVÍ SE DALŠÍ PODIVNÉ VĚCI Zjevení podle Jána
Karen Newberry, 22.listopadu 2022
More Strange Things Will Appear - Karen Newberry - 444 Prophecy News
Včera jsem šla do modlitby s Pánem a zeptala jsem se ho na všechny ty podivné věci, které se dějí, a toto jsem začala slyšet. Toto jsem obdržela 21.11.22:

Dcero, to jsem JÁ JSEM
Dcero napiš:
Ve vašem světě se objeví další podivné věci DALŠÍ PODIVNÉ VĚCI.
Dokonce i ZVÍŘATA vědí o Mém brzkém návratu. Stvořil jsem je.
Dcero, řekl jsem, že budou ZNAMENÍ A ZÁZRAKY, mnozí je ignorují, málokdo je vidí.
Ale těch pár, kteří je vidí, mají otevřené oči.
Už nejsou více časy, v kterých by potřebovali činit pokání
JSEM U DVEŘÍ.

Podivné chování je ZNAMENÍ, které poskytuji
JÁ JSEM BLÍZKO, MILOST SE ZAVÍRÁ.
Dveře archy jsou téměř zavřené.
Bude to jako za dnů Noeho, až se Syn člověka vrátí.

Dcero, vidíš, že je to všechno propojené?
Dávám ZNAMENÍ PRO VAROVÁNÍ. Musíte mít oči k vidění a uši k slyšení.

Dcero, Můj hlas znají ptáci, mořský život, suchozemská zvířata, vědí, že jsem blízko, u dveří.
KDO všechno VSTOUPÍ do Mé archy?
Neboť KDYŽ SE DVEŘE ZAVŘOU, NENÍ CESTY ZPĚT.

Dcero, hledej Mě a modli se, protože časy už více nejsou.
Láska Abba

Verše, ke kterým jsem byla přivedena, byly:
Genesis kapitoly 6. a 7. kapitola
2.Petr 3:2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

OBRÁZEK:
Desítky ovcí strávily 12 dní v řadě procházkami v téměř dokonalém kruhu na farmě v čínské oblasti Vnitřní Mongolsko.
One more comment from TerezaK